2015. november 11.: Szent Márton napi megemlékezés

Szent Márton-napi megemlékezés Kapuváron

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Óvoda, Általános Iskola óvodásai és 1-2. évfolyamos kisdiákjai 2015. november 11-én délután 5 órai kezdettel ünnepi műsorral emlékeztek Szent Márton püspökre. A kisgyerekekkel együtt ünnepeltek szülők, nagyszülők, ismerősök. A Márton napi megemlékezés első részét a gyönyörű városközponthoz tartozó várárokban kialakított szabadtéri színpadon tartották.
Az ünnepség elején plébánosunk, Tamás atya köszöntötte a gyerekeket, felnőtteket és néhány mondatban összefoglalta, hogy kiről is szól a megemlékezés. A színpadon izgatottan várták szereplésüket a Gyöngyvirág nagycsoportosok, akik Budai Ibolya és Giliczné Köves Beatrix óvónők vezetésével közösen mondták el a különböző "libás" verseket, mondókákat, majd körtáncot járva vidám énekükkel kedveskedtek a jelenlévőknek.
A következő percekben már Szent Márton püspök egyik legendájának története elevenedett meg Horváth Zalán 7. b osztályos katolikus iskolás diák, valamint Sipőcz Imre és fia Sipőcz Bence lovasok közreműködésével. A történet az út szélén ülő, didergő, segítségért könyörgő, szegény koldus és a lovas katona találkozásáról szólt. Felnőttek, gyerekek izgatottan várták a lovasokat. Tágra nyílt, csillogó szemek figyelték, mi fog történni, hogyan segít a lovon ülő ember. Tényleg kettévágja-e a díszes köpenyét és teríti rá a nagyon fázó "koldusra". Rövid párbeszéd zajlott le a "koldus" és a lováról leszálló "katona" között:

"- Szánj meg engem, jó katona! Úgy fázom, majd megfagyok. Segíts rajtam!
- Sajnállak szegény ember, hogy nem segítenek rajtad a szívtelen emberek.Most nincsen velem se pénz, se élelem, de a köpenyemet megosztom veled.
Ezután nagy suhintással elvágta köpenyét, majd odaadta a szegénynek.
- A Jóisten áldjon meg a jó szívedért!
- Az Úr Jézus arcát látom benned, mert aki a szegényeken segít, aki jót tesz, azt megáldja az Isten."

A jelenet után a lovasokat kísérve, "a köpenybe takart koldussal" együtt, vidám énekléssel, kezükben lámpásokkal vonultak a Fő téren át a templomba, ahol az ünneplés folytatódott. Tamás atya a Szent Márton élettörténetéből összeállított képeket vetített, majd az óvónők és a gyerekek lelkes zengő közös éneklése töltötte be a templomot. Gitáron közreműködött: Farkasné Márk Zsuzsanna óvónő.
Az ünnep szeretet-vendégséggel fejeződött be a plébánián.
A Márton napi zenés ünnepi műsor összeállításában közreműködő, és a Gyöngyvirág nagycsoportosok betanításában jeleskedő óvónőknek köszönjük a fáradozást. A lovasoknak köszönjük, hogy e nemes feladatot elvállalták. Plébánosunknak köszönjük, hogy a szeretet-vendégség lebonyolításához helyet adott a Plébánián, a szülőknek pedig a sok-sok, finomabbnál finomabb süteményt.

 

"A LIBÁK ÁRULÁSA: Márton úgy került kapcsolatba a ludakkal a legenda szerint, hogy amikor hírét vette, hogy püspöknek szemelték ki, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, elárulták őt. Tours városának polgárai így kérhették fel püspöküknek. Ezért a jele mind a mai napig a liba."

 
kép: Katolikus Iskola
szöveg: DukainéM.