2015. november 22.: Krisztus Király vasárnapja

"Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!"
(Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik!)

Krisztus Király ünnepét XI. Pius pápa rendelte el 1925-ben, mindenszentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy az Egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja, az elpogányosodó korban, a hamis szabadosság lázongásai között. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinat után áthelyezték advent előtti utolsó vasárnapra. Az Egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, amely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő híveiben ("Isten országa bennetek van") az idők végén láthatóan is megjelenik és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad. Méltóságunkat nem csorbítja, hanem reális alapra helyezi és kiteljesíti, ha elismerjük Isten Királyságát, amelyet átadott Fiának, Krisztusnak. Ez az ünnep évről évre hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való fölséges és feltétlen uralmát.

"Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,
Hozzád repes az angyalok alázatos imája.
Édes igád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem,
Szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk:
Jézus a mi királyunk!"

2015. november 22-én, Krisztus Király vasárnapján Szent Anna plébániatemplomunkban szentségimádási napot tartottunk. Az ünnepi szentmise de. 9 órakor kezdődött, amelynek végén a kitett Oltáriszentség előtt felajánlottuk magunkat, családjainkat és egyházközségünket Krisztus Királynak.
A szentmisét követően - a hagyományoknak megfelelően - először a férfiak tartottak imaórát plébánosunk, Tamás atya vezetésével. Tizenegy órától óránként váltották egymást a Szentségi Jézust látogató csoportok. Az imádságos délután litániával kezdődött, majd a kapuvári iskolások töltötték meg a templomot. Könyörgő imádságokkal, gitárkísérettel színesített lelkes énekléssel köszöntötték Krisztust.
"Urunk, Jézus Krisztus! Íme, eljöttünk hozzád mi, a te gyermekeid, hogy hódoljunk előtted. Bár kicsinyek vagyunk még, és az emberek előtt keveset számítunk, de tudjuk, hogy te szívesen fogadsz bennünket. Amikor az apostolok nem akarták hozzád engedni a gyermekeket, te azt mondtad: Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, mert ilyeneké az Isten országa! Tudjuk, hogy Te vagy a világon a legnagyobb, és téged illet egyedül az imádás. Segíts bennünket, hogy méltón imádhassunk."
A gyerekek után az engesztelő imacsoport és a medjugorje-i Szűz Mária imaközösség váltotta egymást.
A szentségimádási nap fél 6-kor ünnepélyes szertartással fejeződött be, melynek végén szentségi áldásban részesültek a jelenlévő hívek.  

 

"Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent Istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!"

kép és szöveg: DukainéM.