„A Csillag támad Jákob törzséből, és királyi pálca kél fel Izraelből.”
(Mt. 21,23-27)

 

2015. december 14.: Hajnali gyertyás szentmise

Gyertyás hajnali mise

A téli napfordulóig egyre rövidebbek a nappalok, egyre több a minket körülvevő sötétség. Ehhez kapcsolódik, hogy az adventi-koszorú négy gyertyájából advent minden vasárnapján eggyel többet gyújtanak meg, hogy karácsonyra legyen világosság ott, ahol Jézust várják. Ma már kevésbé ismeretes, hogy a közterületeken található igen kedvelt, villanyfüzérekkel kivilágított karácsonyfáknak, a karácsonyi fényben úszó utcarészleteknek is szimbolikus jelentése van. A fény a sötétségben - az ősi vallási jelentés szerint - a kereszténységnek a pogány világban való megjelenésére utal. A szépen díszített utcák, terek kedves, meghitt hangulatot teremtenek és biztatnak az embertársainkkal szeretetben való ünneplésre.
2015. december 14-én hétfőn plébánosunk, Radó Tamás atya által bemutatott hajnali szentmisén csak az apró mécsesek világítottak, az adventi várakozás hangulatát varázsolták templomunkba. 
A szentmise záró áldása előtt a miséző köszönetet intézett a jelenlévő hívekhez, buzgóságukért, hogy az adventi idő hajnali miséin mindig sokan vesznek részt, lelkes imádsággal, énekléssel kapcsolódnak be a szentliturgiába.
Plébániánk 2016-os esztendőre összeállított naptárját megköszönte a szerkesztést végző Kiss-György Ritának, valamint a nyomdai előállítást Füzi József vállalkozónak. A templomból távozó hívek ajándékba kapták.

kép és szöveg: DukainéM.