"Szent karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma. ..."
"Szent karácsony, drága ünnep! Az angyalok is örülnek. ..."

 

2015. december 18.: Katolikus iskolások pásztorjátéka

Iskolások pásztorjátéka a templomban

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Iskola 4.a és 4.b osztályos tanulói a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 18-án 11 órakor a Katolikus óvoda kicsinyeinek, 12 órai kezdettel a diáktársaknak, az iskola dolgozóinak és a szülőknek adtak elő karácsonyi misztériumjátékot.
A Kisjézus születés-történetének egy-egy epizódját elevenítették meg a szereplők. A bevezetőben szavalatok hangzottak el, majd a narrátor mesélte a történetet: Egy angyal adott hírt Máriának, hogy ő lesz a mindenható Isten fiának édesanyja. Abban az időben Augustus császár népszámlálást rendelt el, tudni akarta, hogy milyen hatalmas is az országa. Engedelmeskedve a parancsnak Mária és József elindultak a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, hogy feljegyeztessék magukat.
A hosszú úton nagyon elfáradtak, a városban minden fogadó megtelt, ezért a városszéli istállóban sikerült megszállniuk. Azon az éjszakán született meg a Kisjézus. Mária puha, meleg takaróval betakarta újszülött gyermekét, és a szénával teli jászolba fektette. A környék hegyoldalain elterülő mezőkön pásztorok őrizték nyájukat. Meglepetés volt számukra, amikor az éjszaka közepette angyalok szálltak alá, hogy hírül adják a betlehemi Kisded születését. Az örömhírre, angyalok szavára a pásztorok útra keltek, s Betlehembe siettek. Eközben napkelet felől három király érkezett, akik a betlehemi csillag vezetésével találták meg a jászolban fekvő Kisdedet.
Az előadás végén a szereplők kórusban kívántak áldott, békés ünnepeket mindenkinek.
Az iskolai ünnepség befejező perceiben plébánosunk, Radó Tamás atya köszönetet mondott a tanítóknak a szép előadásért. Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánt.
Köszönjük Kovács Gézánénak, Gerencsérné Farkas Évának és Dobos Zoltánné tanítóknak a szép összeállítást, a gyerekek betanítását.

 

Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.
Békesség jelképe
A gyertyaláng.

Sok még a gyűlölet,
Éhség és szenvedés;
Mikor lesz vége már,
Kis gyertyaláng?

Fenyőfa, sok cukor,
Ajándék mindenhol,
De az én szívemben
Nincs nyugalom.

Ki mondja meg nekem,
Hogy éljek, s mit tegyek,
Hogy karácsony ünnepén
Boldog legyek?

(részlet: Halász Judit: Karácsony ünnepén)

kép és szöveg: DukainéM.