2015. május 2-3.: Édesanyák köszöntése

Édesanyák köszöntése templomainkban

Hálás szívvel sietek ma szentélyedbe Mesterem. Áldást kérek jó anyámra, aki fáradt szüntelen. Ígérem, hogy jó maradok, Istentől el nem szakadok. Legyen ez az ígéretem, anyák napi ajándék! - hangzott fel a szentmise bevezető éneke Szent Anna plébániatemplomunkban 2015. május 2-án, szombaton este 7 órai kezdettel.
Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Az édesanyák a családban az öröm, az összetartozás, a békesség, a megértés, a jóra nevelés karmesterei. Ők azok, akik a beteg gyermek ágyánál aggódva virrasztanak. Fáradozásukért örökké hálával tartozunk, ezért - amíg köztünk élnek - különösen "Anyák napján" ne feledkezzünk el felköszönteni őket. Az elveszett édesanyát nem lehet pótolni, hiányát akkor vesszük észre, amikor már nincs közöttünk. Kérjük a Jóistent, hogy tartsa meg nekünk még nagyon sokáig erőben, egészségben.
Bernáth Krisztián atya a diákmisén emlékezett meg az édesanyákról, imádkozott azokért is, akik a temető csendjében nyugszanak.
Prédikációja bevezetőjében sorolta a magunk mögött hagyott "mozgalmas hét" eseményeit, majd így folytatta: "Ma ezen az estén hálát adunk édesanyánkért, nagyanyánkért, akinek még él, a dédnagymamájáért. Virággal vagy édességgel kedveskedünk nekik. Az édesanyákat nem csak ezen a napon kell megtisztelnünk, hanem az év minden napján. Édesanyánk sem egy napig gondoskodik rólunk, támogat bennünket, hanem az életünk minden napján. Velünk örül, velünk szomorkodik, a boldogsága a mi boldogságunkból táplálkozik. Az anyai szív értékéről azok tudnak beszélni, akik sokszor nélkülözik a belőle áradó szeretet melegét. - példaként említette a 8 éves Laura és a 11 éves Ernő gondolatait. A következőkben már Jancsiról, arról a gyerekről beszélt, aki édesanyja kéréseire mindig igennel válaszolt, de soha nem teljesítette azokat. Édesanyja a vacsora alkalmával megleckéztette. Jancsi belátta, hogy helytelenül viselkedett, az édesanya szavait jól emlékezetébe véste, azután mindig engedelmes fiú maradt."
Befejezésül a következőket mondta: "A múlt vasárnap emlékeztünk meg a papi és szerzetesi hivatásokról. Ha hívatásokról beszélünk, akkor én a szülői hivatás és a papi és szerzetesi hivatásokat értem alatta. Én legnagyobb hívatásnak ezeket tekintem. Mindegyik egész embert kíván. Odaadást az édesanya részéről a hitvese, és a gyermekek iránt. A pap részéről odaadást jelent az Isten és az emberek szolgálata által. A mai napon, olyan keresztény édesanyákért imádkozunk, akik imára kulcsolják gyermekeik kezét, imádkozni tanítják őket. Ezen keresztény családokból lehetnek az új édesanyák, édesapák, a fiúkból papok és mindkét nemből szerzetesek."
A diákmisén az iskolások verssel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, felkészítőjük Tálos Lászlóné hitoktató volt.

Szeretném anyukám, ha mindig víg lennél,
Kérem a Jóistent, hogy nagyon megáldjon,
S mikor bánt az élet - rosszul bánik véled,
Soká szerethess még - soká vezethess még,
Énbennem bút soha: csak örömet lelnél.
Én jó Édesanyám, én szép boldogságom.

(Székely László: Édesanya felköszöntése - részlet)

Május 3-án, vasárnap reggel 8 órai kezdettel a Kapuvár-házhelyi Sarlós Boldogasszony templomban Radó Tamás atya mutatta be a szentmisét, imádkozott az édesanyákért, nagymamákért, dédnagymamákért. Kovácsné Varga Mária és Molnárné Szabó Judit pedagógusok szervezésében az 1., 2., 3. és 6. osztályos gyerekek mondták el anyák napi verseiket, kifejezve köszönetüket, hálájukat a sok törődésért, fáradozásért. A szentmise végén Égi Édesanyánk tiszteletére, plébánosunk vezetésével énekelték el a Szűzanyát dicsőítő litániát.

Édes jó anyám az az imádságom,
Égben lakó jó Istenünk Rád nagyon vigyázzon.
Szórja be útadat gyönge violával,

Jutalmazó két kezének minden áldásával.
Édes jó Istenem hallgasd meg imámat,
Áldd meg minden jóval édes jó anyámat.
Áldó két kezedet tartsad mindig rajta,
Mosolyogj rá szeretetet, ne legyen bús napja.
szöveg: DukainéM
kép: DukainéM, Molnárné Szabó Judit