2015. május 31.: Hősök ünnepe

Hősökért imádkoztunk

A 2001. június 19-én elfogadott törvény alapján, hazánkban minden év májusának utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén az "elmúlt ezredév magyar hőseire" emlékezünk. Ezen a napon országszerte tartanak megemlékezéseket azoknak a magyaroknak az emlékezetére, akik harcoltak Magyarországért, az Árpád-kortól napjainkig.
Szent Anna plébániatemplomunkban 2015. május 31-én az utolsó májusi litánián plébánosunk Tamás atya vezetésével imádkoztunk a háborúkban elesett katona-hőseinkért.
A litániát követően a templomból körmenetben vonultunk ki a város főterére, a hősök emlékművéhez, ahol a megemlékezés folytatódott. A Himnusz eléneklése után Bernáth Krisztián káplánunk könyörgő imát olvasott fel a hősi halottakért. A város nevében a képviselő-testület tagjai koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatán.
"Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent Fölséged elé, hogy a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz nekik és adj megnyugvást az örök békesség honában..."
"Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Ámen."

(Hősi halottakért - imarészlet)
kép és szöveg: DukainéM