Áldjon meg téged az Úr!
Áldjon meg téged az Úr!
Őrizzen meg tégedet!
//:Világosítsa meg az Úr, az Ő orcáját terajtad,
Könyörüljön terajtad,
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
S adjon békét tenéked!://

2015. május 30.: Köszönet

Köszönet a 26 évi irodai szolgálatért

2015. május 30-án, a szombat esti elővételezett szentmise záró áldása előtt a szentmisét bemutató Tamás atya felolvasta a templomi hirdetéseket, melynek utolsó mondatai a plébániai irodavezető személyének változásáról, elköszönésről hangzottak el:
"Hálás szeretettel megköszönjük Polgár Pálné Éva néni 26 éves plébániai irodai szolgálatát. Kívánjuk, hogy az Isten áldja meg továbbra is jó egészségben és nagyon sok örömmel. A plébániai iroda vezetését Vargyasné Kapuvári Erzsébet fogja ellátni. Fogadják szeretettel! Új irodai fogadóórák lesznek, melyeket már a júniusi Hírmondó első lapján olvashatnak, a hirdető táblára is kifüggesztettük és a honlapon is elérhető!"
Dukai Miklós az egyházközség alelnöke a hívek nevében köszöntötte Éva nénit. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy 26 év alatt számtalan keresztelés, bérmálás, elsőáldozás, miseszándék került bejegyzésre a plébánia dokumentációjába. Sokan vannak, akik már nincsenek közöttünk, az elhunytak is ő jegyezte be. Érdekes statisztikát lehetne készíteni arról is, hogy a házasulandók anyakönyvébe hány pár neve került bejegyzésre. Most, hogy az Éva néni "másodszor is nyugdíjas lett", további életét a Jóisten áldása kísérje, hogy unokái körében boldogan, békében teljenek napjai.

kép és szöveg: DukainéM