Májusi litániák

Katolikus iskolások a májusi litániákon

Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére a Loretói litániával köszöntöttünk. Szent Anna plébániatemplomunkban hétköznapokon 18.30-kor, vasárnapokon délután 2-kor kezdődtek az Égi Édesanyánkat köszöntő ájtatosságok. A helyi Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola diákjai szorgalmasan részt vettek a májusi litániákon. Heti három alkalommal, az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, beosztott rend szerint érkeztek a csoportok. Lelkes éneklésük, buzgó imádságuk a felnőtteket is felülmúlta. Az egyes alkalmakon fohászkodtunk a Magyarok Nagyasszonyához, a Fatimai Szűzanyához, a Győri Könnyező Szűzanyához, a Csíksomlyói Babba Máriához. Plébánosunk, Tamás atya fáradhatatlan buzgalommal választotta ki a Szűz Máriát dicsérő énekeket, a különböző imádságokat és gondoskodott azok kivetítéséről, segítve ezzel a jelenlévők aktív részvételét.

kép és szöveg: DukainéM