2015. december 13.: Szentévi kapu megynyitása

Szentévi kapu megnyitása templomunkban

Szentévi búcsújáró helynek kinevezett Szent Anna-templomunkban 2015. december 13-án a 18 órakor kezdődött esti szentmisével és a kapcsolódó szertartással Radó Tamás pápai prelátus, esperes-plébánosunk megnyitotta az Irgalmasság Szentévét.
Tamás atya a szentliturgiában idézte Ferenc pápa szentévet megnyitó gondolatait. „Maga ez a rendkívüli szentév kegyelmi ajándék. Aki belép azon a kapun, felfedezi az Atya irgalmasságának mélységét, aki mindenkit elfogad és mindenki elé személyesen megy. Ő az, aki keres minket! Ő az, aki elénk jön! Ez az év arra szolgál, hogy növekedjen meggyőződésünk az ő irgalmasságában. A szent kapun való átlépés tehát éreztesse meg velünk, hogy részesülünk a szeretetnek, a gyengédségnek ebben a misztériumában. Az irgalmat az ítélet elé kell helyeznünk, és Isten ítéletét minden esetben irgalmassága fényében kell néznünk. Éljük át inkább a mindent átalakító kegyelemmel való találkozás örömét. Amikor ma áthaladunk a szent kapun, vállaljuk fel, hogy magunkévá tesszük a jóságos szamaritánus irgalmasságát.” (Részlet a pápai beszédből)
A szent kapu megnyitása az oltár előtt elmondott imádsággal kezdődött: Kedves Testvéreim! Az eucharisztikus ünneplésben megújítottuk hitünket Jézusban, a mi Üdvözítőnkben. Ettől a hittől vezérelve, és a Szeplőtelen Szűz Mária oltalma alatt megkezdjük az irgalmasság rendkívüli szentévét. Kitárul előttünk a szent kapu: maga Krisztus az, aki az egyház szolgálata által bevezet minket Isten szeretetének vigaszt nyújtó misztériumába, ez a mértéket nem ismerő szeretet az egész emberiséget átöleli. Nyissuk meg szívünket a Szentlélek működése előtt, élesszük fel magunkban a vágyat, hogy készséges örömmel megfeleljünk közös keresztény hivatásunknak: az életszentségnek.
A szertartást vezető atya és az asszisztencia a templom híveivel a szent kapu elé vonult, ahol közösen imádkoztak, majd a megnyílott szent kapun belépve tértek vissza a templomba.
Az oltár előtt elmondott záró imádsággal és a miséző atya áldásával ért véget az ünnep.

 

Mennyei, szent Atyánk, aki irgalomban gazdag és szeretetben hatalmas vagy, egész szívünkből dicsérünk téged, és hálát adunk neked, mert elhalmozol minket ajándékaiddal. Tekints ránk, akik ma kinyitottuk ezt a szent kaput, és örömmel eltelve elindítottuk ezt a jubileumi időszakot. Kérünk, add meg mindazoknak, akik bűnbánó lélekkel, új elkötelezettséggel és gyermeki bizalommal átlépik az irgalmasság kapuját,hogy erősen megtapasztalják atyai gyengédségedet,megkapják a megbocsátás kegyelmét,hogy tanúságot tegyenek – szavukkal és tetteikkel –irgalmasságod arcáról,a mi Urunkról, Jézus Krisztusról,
aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM.