2016. február 02.: Gyertyaszentlő Boldogasszony

Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" (Lk 2,22-40)
2016. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén plébánosunk Tamás atya 18 órai kezdettel szentmisét mutatott be. A szentmise elején gyertyákat szentelt és a képviselőtestület megjelent tagjaival körmenetben vonultak az oltárhoz.
Urunk bemutatásának ünneplése a nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A római katolikus vallás Gyertyaszentelő Boldogasszony néven ünnepli ezt a napot. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket is. József és Mária ez alkalommal mutatta be áldozatként a két gerlicét. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. (Részlet:a Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség ismertetőjéből)

Ó Sión, templomod,
Ékesítsd csarnokod,
Így fogadd Krisztusod,
Királyod, pásztorod.
Íme, itt jön szűz Mária,
Karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia! …

Kit, midőn a kellő
napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád
e nap az Úrnak,
Szállj be lelkünk hajlékába,
Ó világ világossága! …

kép és szöveg: DukainéM.