Hamvazkodjál, hívő lélek,
mert porba tér ez az élet.
Akármennyit örvendeznél,
ne feledd, hogy porból lettél. .....

Örömeink mind elmúlnak,
Könnyeink is porba hullnak.
Boldogok, kik megjavulnak,
Hamu szaván megindulnak. .....

2016. február 10.: Hamvazószerda

Az idei esztendőben a húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére felkészítő negyvennapos böjti időszak február 10-én veszi kezdetét. A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

Hamvazószerdán este 6 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Tamás atya. A szentmise elején, a bűnbánati részben, a hamvazás szertartásában részesültek megjelent hívek.
Könyörgés: Mindenható Istenünk! Te a böjt és a bűnbánat által akarsz megtisztítani minket. Segíts, hogy a most kezdődő szent időben egyre jobban rád találjunk, megerősödjünk szeretetedben, és kegyelmed erejével a békességet tudjuk erősíteni önmagunkban, környezetünkben és az egész világban. Krisztus, a mi Urunk által!
(Virtuális Plébánia)

A szentmise után az Oltáriszentség előtt a nagyböjti litániát énekeltük, mely szentségi áldással fejeződött be.

 

„Jézus, Jézus, elindulva Golgotára –
Bűnünk súlya nyomja vállad.
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Szent sebeidre kérünk, adj igaz bánatot nékünk!...

Jézus, Jézus, Aki minket úgy szerettél –
Értünk áldozattá lettél.
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz,
Szent Sebeidre kérünk, adj igaz bánatot nékünk!”…

kép és szöveg: DukainéM.