2016. február 19.: Keresztút az alsó tagozatosokkal

Keresztútjárás az alsó tagozatos gyermekekkel

"Az Úr Jézus szenvedett értünk a keresztúton, a kereszten és földi élete során sok más alkalommal, amikor meg nem értéssel, hamis vádakkal, irigységgel, gyanakvással találkozott. Jézus élete és keresztútja ugyanaz volt, mint egy mai ember életútja. Szenvedünk egész életünkben: betegségeink, a rossz emberek bántása és saját bűneink miatt. Arra is gondoljunk, hogy a keresztény embernek sok öröme is van a földi életben. A keresztút végén pedig Jézust az Atya várta, és minket is Ő vár." (Vörösné Varga Erzsébet)
Nagyböjt második keresztúti ájtatosságán 2016. február 19-én, a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos kisdiákjai Radó Tamás plébános atya és Vörösné Varga Erzsébet hitoktató vezetésével közösen imádkoztak. Az egyes állomásoknál a gyerekek rövid elmélkedéseket olvastak fel.

 

"Urunk, Jézusunk Te szívesen szenvedtél értünk a földi életedben és a keresztúton. Szeretnénk kifejezni hálánkat és ragaszkodásunkat. Ígérjük, hogy senkinek nem okozunk fájdalmat, a szenvedést pedig, amit nekünk kell elviselni, felajánljuk a bűnösök megjavulásáért, a hitetlenek megtéréséért és a betegek gyógyulásáért." (Vörösné Varga Erzsébet befejező gondolataiból részlet)
 
kép és szöveg: DukainéM.