Megváltó királyunk elébe megyünk,
Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,
Hozsannát kiáltson néki minden hív,
Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív.

2016. március 20.: Virágvasárnap

Abban az időben: Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfage és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet Olajfák hegyének hívnak, előreküldte két tanítványát. Ezt mondta nekik: "Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember nem ült még soha. Oldjátok el, és vezessétek ide! Ha valaki kérdezné tőletek, hogy miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége."
A küldöttek elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy ő megmondta. Amikor eloldották a szamarat, a szamár gazdái megkérdezték tőlük: "Miért oldjátok el a szamarat?" Azt felelték: "Szüksége van rá az Úrnak", és elvezették Jézushoz. Ott köntöseiket rávetették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint haladt, ruháikat az útra terítették előtte. Amikor közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Istent a sok csodáért, amelyet láttak: "Áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!" A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: "Mester, intsd le tanítványaidat!" Jézus azt felelte: "Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!"
[Lk 19,28-40]

Szent Anna plébániatemplomunkban március 20-án, Virágvasárnap a 9 órai szentmisén emlékeztünk meg Jézus jeruzsálemi bevonulására.
A szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődött, amelynek során a ministránsok és az egyházközség képviselő-testületének tagjai a megszentelt barkaágakkal, pálmaágakkal kezükben vonultak be a templomba. A Páli Szent Vince Katolikus-iskola harmadik osztályosai színes ruhákat terítettek a kövezetre, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt. Azután következett a kereszt imádása. Két ministráns égő gyertyával kísérte az oltárhoz a feszületet, majd a templom szkólája és a hívek közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat.
A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a Passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.

 
Imádság
 
 

Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló kereszten. Társaid szeretnénk lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

 
kép és szöveg: DukainéM.