2016. május 16.: Bérmálás

Bérmálás a kapuvári Nagytemplomban

Szent Anna plébániatemplomunkban 2016. május 16-án, pünkösdhétfőn 10 órakor kezdődött a bérmálkozók szentmiséje, melynek főcelebránsa Németh József apát, a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Katolikus Közoktatási Központ igazgatója volt.
Koncelebráltak: Radó Tamás házigazda plébános és Bernáth Krisztián káplán.
A templom zsúfolásig megtelt a bérmálkozókkal, szülőkkel, keresztszülőkkel, családtagokkal, rokonokkal. Az ünnepélyes bevonulást követően Dukai Miklós a helyi egyházközség alelnöke köszöntötte az apáturat és kérte, hogy a megjelent fiatalokat részesítse a bérmálás szentségében. További életére, munkájára a Jóisten bőséges áldását kérte.
Az evangélium felolvasása után a miséző atya homíliájában az egész lényünket átszövő Lélek ihletéséről adott példázatokkal szólt a fiatalokhoz: "A történelmet formáló nagy felfedezések, események kezdetei legtöbbször mustármagnyi semmiségek; Flemming egy kitakarítatlan Petri-csészéjébe a nyitott ablakon át a baktériumkultúrára gomba spórákat fúj a szél. A nagy bakteriológus fejcsóválva nézegeti az eredményt - és megszületik a penicillin.
De a szél másképpen is fúj. Jézus így mondja ezt: "A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
Jó lenne, ha a Lélek ihletésére figyelnénk életünk mustármagnyi "semmiségeire"!
Egy paptársam íróasztalán mindig jól látható helyen ez volt olvasható: "Az Isten szeretet..." . Minden reggel e mondat elé ült le és minden nap ezt igyekezett életre váltani. Nem kis eredménnyel!
Kedves fiatal testvéreim! "Kinek-kinek megvan a maga kegyelmi ajándéka, az egyiknek így, a másiknak úgy." Kire ezt, kire azt bízta az Isten lelke. De a Lélek egy és az ügy is egy: Isten országának építése.
Van-e egy Lélektől ihletett gondolat bennünk, amely életünk alapdallama, amelyben össze tudjuk foglalni kereszténységünk lényegét? Ha még nincs, sürgősen kérjük, hogy megkaphassuk! Vegyük elő a Szentírást és figyeljünk! Nagyon elcsöndesedve, ha kell, a térdeinken! Talán értelmetlenné vált életünk új értelmét kapjuk meg. Talán szétfolyó napjaink, heteink, hónapjaink, éveink új, kikristályosodott középpontját.
Jöjj Urunk Jézus, szállj partra az életünkben! Ragadj meg minket, hogy megragadhassunk! Adj új értelmet, új középpontot, új kiindulást életünkbe - Lelked által! - hogy legyen életünknek alapdallama, és a nagy karmesterre figyelve lejátszhassuk a kottát, amit csak mi kaptunk. Csak egy dallam bízatott ránk, azt az egyet kell megszólaltatnunk - de azt, azt egészen - mindhalálig.
Kedves fiatal testvéreim, ne felejtsétek: a kicsinek látszó események nagy dolgok kiindulópontjai lehetnek. A szimfóniához egyetlen hang sem nélkülözhető. Találjátok meg életetek alaphangját!"
A szentbeszéd elhangzása után Tamás atya bemutatta a bérmálkozókat. Örömmel mondta el, hogy a hitoktatók vezetésével 95-en előkészültek a bérmálás szentségének felvételére. Mindannyian kellőképpen felkészülten várják, hogy a Szentlélek által megerősítve a Katolikus Egyház méltó tagjai legyenek. Kérte részükre a bérmálás szentségének kiszolgáltatását.
Válaszában József atya köszönetet mondott a plébánosnak és munkatársainak, akik a bérmálkozók felkészítésében részt vettek.
A szentbeszéd után a bérmálandók megújították keresztségi fogadalmukat, majd ünnepélyes ígérettételük és az értük szóló könyörgés elhangzása után a miséző atya megkente homlokukat a szent olajjal. A szentliturgia ezután az egyetemes könyörgésekkel folytatódott.
A szentmise végén a megbérmáltak nevében Kiss Liza és Olaszi Bence mondtak köszönetet.
A záróáldást megelőző percekben plébánosunk megköszönte az apátúr szolgálatát, és felkérte négy megbérmált fiú jutalmának átadására. Szorgalmas ministrálásukért egy-egy imakönyvet kaptak ajándékba: Olaszi Bence, Farkas Benedek, Papp Máté, Demazics Máté.
A pünkösdhétfői ünnep az iskolák bérmálkozóinak csoportos fényképezésével ért véget.

kép és szöveg: DukainéM.