2016. május 22.: Szentháromság vasárnapja

Szent Anna plébániatemplomunkban 2016. május 22-én, Szentháromság vasárnapján a 9 órai ünnepi szentmisét Bernáth Krisztián káplán atya mutatta be.
Prédikációjában a Szentháromság hittitkáról fejtette ki gondolatait: A Szentháromságban három isteni személy van, személyiségük és a kapcsolatuk egymással ismertek számunkra, de mégsem csak emberi értelmünkkel felfedezett valóság, hanem az isteni kinyilatkoztatás által felfedezett igazság áll előttünk. Olyan Hittitokról beszélünk, amelyet az emberi értelem felfogni képtelen. A Szentháromság hite jelen van az Egyházban a kezdetektől fogva, a keresztség kiszolgáltatásában, az Igehirdetésben és az imádságokban is megjelenik.
A legtöbb templomban a főoltár legmagasabb részében találkozunk a Szentháromság ábrázolással. Az Atya az egyik térdén tartja a Földet, a Fiú kezében fogja a keresztet, a Szentlélek, pedig galamb képében jelenik meg. Az Atyának a Föld teremtését tulajdonítjuk, a Fiúnak a Megváltás művét, a Szentléleknek, pedig az Egyház születését. A Szentháromság életének belső titkáról sokat beszélt Jézus nyilvános működése során. Egyedül álló kapcsolat van az Atya és a Fiú között. A Mennyei Atyát a Fiún keresztül lehet megismerni. Jézus az, aki felfedte számunkra az Atya titkát. A Fiú küldetése, hogy megismertesse az Atyát az emberekkel, és elfogadtassa, hogy mint Fiú a láthatatlan Isten képmása. Küldetésének legfontosabb eleme az Ő megváltó halála és feltámadása. Meghalt értünk a kereszten és Isten feltámasztotta Őt a halálból, hogy minket megváltson és üdvözítsen. A harmadik isteni személy, a Szentlélek eljövetelét Jézus ígérte meg még mennybemenetele előtt. A Szentlélek az Atyától, a Fiú nevében jön el Pünkösd napján, hatása az apostolok tanúságtétele és az ígéret, tehát az Egyházzal marad, hogy éltesse és megszentelje. A Szentháromság nincs végtelen távolságban tőlünk, nem elérhetetlen számunkra. A keresztség révén mindannyian közvetlen kapcsolatban vagyunk az Atyával, a Fiúval, és a Szentlélekkel.
A szentmisét követően a templomból énekes-imádságos körmenet vonult közös imádságra a Szentháromság kápolnához, mely Kapuvár nyugati városrészén, a 85-ös főútvonal mellett található.
A kápolna épülete az 1938-as újraépítés és a többszöri felújítás által maradt fenn az utókor számára, az arra elhaladó embereket figyelmeztetve a Szentháromság dicsőítésére. Falán elhelyezett emléktábla őrzi a felújítások éveit és az adományozók nevét.

kép és szöveg: DukainéM.