"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.
A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6,51-58)

2016. május 29.: Úrnapja

Úrnapján, Krisztus Testének és Vérének ünnepén 9 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya. A szentliturgiához kapcsolódó szentségi körmeneten a hívek sokasága mellett, részt vettek az idei évben elsőáldozó harmadik osztályosok is. A kislányok virágszirmokat hintettek. A virágszirmok hintése, az oltárok gyönyörű díszítése, a dicsőítő imák, az énekek és az egész méltósággal teli körmenet annak a titoknak a szépségére irányítja a hívő emberek figyelmét, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Az általa alapított Eucharisztia szentsége, Krisztus testének és vérének emlékezetét megőrzi mindörökké. A körmenetben, az egyes oltároknál Tamás atya az Oltáriszentséghez kapcsolódó evangéliumi szakaszokat olvasott fel, majd szentségi áldást adott.

A körmenet útvonalán az oltárok sorrendje:

1. Gimnázium - fiatalok
2. Katolikus óvoda - óvónők és szülők
3. Katolikus iskola - gyermekek és pedagógusok
4. Templomkert - asszonyok

A templomba visszatérve, a Te Deum, valamint a Pápai és a Magyar Himnusz eléneklésével fejeződött be az ünneplés.

kép és szöveg: DukainéM.