2016. júnus 05.: Megemlékezés a hősökre

Katonahőseinkért imádkoztunk

A 2001. június 19-én elfogadott törvény alapján, hazánkban minden év májusának utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén az "elmúlt ezredév magyar hőseire" emlékezünk. Ezen a napon országszerte tartanak megemlékezéseket azoknak a magyaroknak az emlékezetére, akik harcoltak Magyarországért, az Árpád-kortól napjainkig.

Albert Ferenc: Sírok, hantok
 
Hősök, sírok, horpadt hantok;
Málló betonkeresztek,
Korhadt, porló fejfák,
Föld, melyet szentelt véretek.
Rajta szegett fejjel botladozok,
Mint szimpla, földi halandó...
Vajon mit adhatnék néktek?
Főhajtás, tisztelet, lobogó fáklya?
Mert szótáramban nincs rá szó,
Hogy rekviemet, dicshimnuszt
Regéljek, hisz hazáért adtátok
Hősként, apai, s fiúi véretek.
A JÓISTEN ÁLDÁSÁVAL, BÉKE VÉLETEK! 

2016. május utolsó vasárnapján Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepét, Úrnapját ünnepeltük. A Hősök napját egy héttel később, június 5-én tartottuk, mely alkalomból káplánunk Bernáth Krisztián atya mutatott be szentmisét délelőtt 9 órai kezdettel.
A szentmisét követően a templomból körmenetben vonultunk ki a város főterére, a világháborús hősök emlékművéhez, ahol a megemlékezés folytatódott. A miséző atya könyörgő imát olvasott fel a harctereken elesett hős testvéreinkért, akik életüket áldozták magyar hazánkért. A város nevében a képviselő-testület tagjai koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatán. A díszőrséget a Kapuvár és környéke hagyományőrzők adták.
"Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent Fölséged elé, hogy a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz nekik és adj megnyugvást az örök békesség honában. ..."
„Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Ámen.

(Hősi halottakért - imarészlet)
kép és szöveg: DukainéM.