Ballagás, egy régi, szép szokás
megható, érzelmes búcsúzás.
Öleljük át az elmúlt éveket,
tovatűnt perceket, s mindazt,
mi nékünk oly sokat jelent;
az ifjúság bolondos álmait,
csapongó szárnyait, eltitkolt vágyait!
Refr.: Elindulunk egy ismeretlen úton,
s nem tudjuk még, hogy mit hoz majd a sors.
De bármi jön, míg élünk - nem felejtjük
az iskolát, mely útnak indított,
az együtt eltöltött sok szép napot. (Haász Albert)

2016. júnus 15.: Ballagás a Katolikus Iskolában

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 8. évfolyamos diákjainak ballagási ünnepségét 2016. június 15-én, szerdán 11 órai kezdettel tartották a Szent Anna plébániatemplomban.
A Himnusz eléneklése után Krisztin Rebeka a 7.b osztályos diák szavalatával kezdődött az ünnepi műsor. A hetedik évfolyamosok nevében Barcsik Laura 7.a osztályos búcsúzott el a ballagóktól.
Soós Nikolett Alexandra a nyolcadik osztályosok nevében búcsúzott.
Az iskola kórusának kilenc nyolcadikos tagja Rúzsa Magdi - Révész Sándor - Ákos: Vigyázz a madárra! ... népszerű dalát adták elő. Szorgalmas munkájukat a kórusvezető dicsérő szavakkal köszönte meg, a kórustagok apró ajándékokkal kedveskedtek.
Kovács Réka a nyolcadik osztályosok nevében búcsúzott, köszönetet mondott az iskola pedagógusainak, a szülőknek.
Az iskolazászló átadását követően Budai Istvánné és Némethné Tóth Katalin osztályfőnökök által összeállított, a ballagók nyolc tanévének vidám csoportképeit bemutató videofilmet vetítették le, kiváló zenei aláfestéssel.
Azt követően a jelenlévők plébánosunk Tamás atya vezetésével a kitett Oltáriszentség előtt imádságokkal, énekekkel dicsőítették az Istent, és hálát adtak a kapott kegyelmekért, melynek végén káplánunk Krisztián atya szentségi áldásban részesítette az ünnep résztvevőit.
A következő percekben már Fodor Gyuláné igazgató asszony búcsúbeszédét hallgattuk: „Az általános iskolában 8 évig figyeltünk rátok, vigyáztuk lépteitek. Szüleitekkel együtt próbáltunk nevelni, irányítani benneteket. Sok olyan siker ért bennünket, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Kik a tanulásban, a tanulmányi versenyeken, kik a nyelvek területén, kik a művészetekben, többen a sportban alkottatok maradandót. Úgy gondolom, hogy egy jó iskola két dolgot adhat útravalóul diákjainak: gyökereket és szárnyakat. Remélem, ezt az útravalót megkaptátok tőlünk. Higgyetek önmagatokban és soha ne adjátok fel az álmaitokat! Váljatok akár tudósokká, jó szakemberré, legyetek sikeres sportolók, vagy váljék belőletek bármi, egy a lényeg tanuljatok, dolgozzatok becsületesen, és soha ne feledkezzetek meg arról. hogy honnan indultatok, kik segítettek benneteket oda ahova eljutottatok!”
A beszédet Ady Endrétől vett idézettel zárta: „Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen!”
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
A ballagás ünnepi műsorának színvonalas összeállításáért, a szereplők betanításáért köszönet a felkészítő tanároknak.

kép: Katolikus Iskola
szöveg: DukainéM.