„Téged Isten dicsérünk,
Téged Úrnak ismérünk,
Téged, minden szép angyalok,
Kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak,
Szüntelenül magasztalnak...”

2016. júnus 18.: Tanévzáró a Katolikus Iskolában

Katolikus iskolások tanév végi hálaadása

A Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola hálaadó Te Deum-ját, tanévzáróját 2016. június 18-án, szombaton délután 4 órai kezdettel tartották a Szent Anna plébánia templomban.
Ünnepi szentmisét koncelebráltak: Radó Tamás atya és Bernáth Krisztián atya
Szülők, tanárok, diákok közösen énekelték az Egyház legrégibb, legszebb magasztaló-hálaadó énekét, a Te Deumot, megköszönve a tanév során kapott isteni kegyelmeket.
A szentmise záró áldása előtt Tamás atya a következő gondolatokkal kívánt a gyerekeknek szép nyarat, jó vakációt: „Hálát adtunk a tanévben kapott kegyelmekért. Köszönöm a sok szép közös találkozást az Isten házában, ebben az iskolai évben. Az egyházközség lelke voltatok az októberi rózsafüzéreken, különösen is a májusi litániákon. Most a vakáció, a szünet következik! Vannak dolgaink, amiben nincsen szünet: szülők iránti kedvesség és figyelmesség. Ahogyan mindennap kell ennünk, hogy testünk a nyáron is növekedhessen, úgy lelkünknek is szüksége van a rendszeresen imádságra, a vasárnapi szentmisére, hogy lelkileg is erősödjünk. A szellemiek sem mellőzhetők, hiszen várnak a kötelező olvasmányok! Aktív pihenést kívánok szellemileg, lelkileg, testileg egyaránt!”
A szentmise után a „nagycsoportos” óvodások közös szavalattal köszöntek el az óvodától, hiszen ők szeptemberben első osztályba lépnek.
Az iskola igazgatója, Fodor Gyuláné tanévértékelő beszámolójának elején köszönetet mondott mindkét atyának, akik áldozatos munkájukkal segítették a diákság nevelését, gyermeki személyiségük jó irányba való fejlődését. Külön is kiemelte köszönetét a plébánosnak, aki a rábízott tanulóifjúság és nevelőközösség gondjait szívén viselte, odafigyelésével nagyban segítette a pedagógiai munkát.
Beszédét a diáksághoz intézett gondolatokkal folytatta: „Befejeződött egy újabb tanév, és az iskola csengői egy időre elhallgatnak. Itt van újra a nyár! Remélem már ti is annyira vártátok, mint mi. A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem egyben számvetés is. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. Büszke vagyok rátok, kedves diákok! Minden érem, serleg és oklevél az bizonyítja, hogy ügyes, bátor, okos fiatalok vagytok.
A továbbiakban név szerint, osztályonként szólította azokat a tanulókat, akik a 2015/2016-os tanévben végzett kiváló tanulmányi munkájukért, az országos és megyei versenyeken elért szép sikereikért, példamutató templomi szolgálatukért jutalomkönyvet és oklevelet vehetnek át az osztályfőnöküktől. A középső padsoroknál nagy létszámban felsorakozott diákokat hatalmas tapssal köszöntötték társaik, a pedagógusok és a jelenlévő szülők.
Ezután elismerő okleveleket, jutalomkönyveket adott át a nyolcadik osztályos kitűnő és jeles tanulóknak. Kitűnők: Olaszi Bence 8.a és Luksik Laura 8.b; Jeles tanulók: Balázs Eszter 8.b, Pénzváltó Fanni 8.b, Tóth Rita Sára 8.b, Kovás Réka 8.b, Kovács Dániel 8.b;
A Katolikus-iskolában évek óta hagyomány, hogy a tanév végén a ballagó évfolyam egy diákja abban a kitüntetésben részesül, hogy átveheti a Páli Szent Vince emlékérmet és az ezzel járó oklevelet, díszkötetet. A 2015/2016-os tanévben a tantestület minden tagjának szavazata alapján Olaszi Bence 8.a osztályos tanuló kapta az igen nívós elismerést. Az intézményvezető dicsérő szavakkal méltatta a kitüntetettet. Elismerően szólt Bence kiváló egyéniségéről, mely megmutatkozott a szaktárgyi versenyeken elért kiváló eredményekben és számos iskolai, városi ünnepélyen a karakteres előadásában. Dicsérendő a szorgalmas feladatvállalása az egyházközségi ünnepek alkalmával.
Megköszönte: a szülők segítségét, hogy partnerek voltak a gyermekek nevelésében; a tantestület egész éves munkáját, külön kiemelve azokat, akik a versenyfelkészítésben, tehetséggondozásban élenjártak, vagy többlet feladatokat vállaltak azért, hogy pedagógustársaik terhein csökkentsenek.
Nem feledkezett meg az iskola többi dolgozójáról sem, egész éves fáradozásukért nekik is köszönet járt.
A következőkben néhány fontosabb tudnivalót közölt a diáksággal, amelyek már a következő tanévre vonatkoztak. Az igazgatónő zárógondolatai így hangzottak: „Végül kedves diákjaink azt szeretném kérni tőletek, hogy semmilyen körülmények között ne feledjétek, hogy melyik iskola diákjai vagytok, viselkedjetek és cselekedjetek ehhez méltóan! Minden jelenlévőnek, diáknak, kollégának, munkánkat mindenben segítő dolgozónknak gondtalan nyarat, jó egészséget és élményekben, örömteli pillanatokban gazdag nyarat kívánok.
Hatalmas tapsvihar tört ki, amikor bejelentette: „A 2015-2016-os tanévet bezárom.!”
A templomi ünnepség után a gyerekek az iskolai tantermekben vehették át osztályfőnökeiktől a jutalomkönyveiket, okleveleiket és a bizonyítványukat.

 

Végre elmúlt, ennek is vége,
Az iskola udvara üresen áll.
Vége az évnek, pont ez a lényeg,
A csomagom kész van, a küszöbön áll.

Oly nehéz most jónak lenni,
El se tudnád képzelni,
Annyi mindent meg kell tenni,
De nem ígérem, hogy jó leszek.

Refr. 2. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyetek jók, ha tudtok,
A többi nem számít.
(Napoleon Boulevard: Legyetek jók, ha tudtok_részlet)

kép: Katolikus Iskola
szöveg: DukainéM.