2016. júlus 13.: Hálaadó szentmise a temetőkápolnában

Hálaadó szentmise a felújított temetőkápolnában

2015. augusztus 5-ével elkezdődtek a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájának belső felújítási munkálatai. A munkálatok költségéhez Lieb György és családja több millió forinttal járultak hozzá, szeretett fiúk emlékére. A Városi Önkormányzat, a Jó Szív Temetkezési Vállalat és a Szent Anna Plébánia szintén anyagi támogatást nyújtott a felújításhoz.
2016 júliusának első napjaiban a belső munkálatok befejeződtek, és július 11-én, hétfőn a berendezési tárgyak, valamint a bútorzat visszakerültek a kápolnába. A megszépült kápolnabelső megáldására július 13-án a 19 órakor kezdődött hálaadó szentmise keretében került sor. Radó Tamás atya megköszönte a Lieb Családnak és a többi adományozónak a felújításhoz szükséges anyagi forrás biztosítását. Hámori György polgármester szintén köszönetet mondott az elvégzett munkákért és ígéretet tett arra, hogy külsőleg is megszépül a kápolna, melynek munkálatai záros határidőn belül folytatódnak.
Plébánosunk a hálaadó szentmisét a temetőben nyugvó összes meghaltért mutatta be.
A felújított kápolnabelső megáldásának imája így hangzott:
„Jézus Krisztus! Az irgalmasság testi cselekedetei közé tartozik, a halottakat eltemetni. Az istenfélő Tóbiás szeretettel temette el a halottakat. Makkabeus Júdás áldozatot mutattatott be az elhunytakért. Kérünk, áld meg azt a helyet, azokat a helyiségeket, ahonnan utolsó útjukra kísérjük elhunyt szeretteinket. Bár a szomorúság és könny jut eszünkbe erről a helyről, de nekünk feltámadásod óta az új életnek, dicsőségednek és az örök életnek is jelzője lett. Így áldja meg ezt a helyet és mindannyiunkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.”

kép és szöveg: DukainéM.