2016. júlus 24.: Szent Anna búcsú - ünnepi nagymise

Szent Anna példaadása a családok számára

Szent Anna búcsúünnepünk alkalmából 2016. július 24-én, vasárnap 9 órai kezdettel az ünnepi nagymisét Fuchs Tibor szili újmisés tartotta, akit dr. Márfi Gyula érsek 2016. június 24-én a veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban áldozópappá szentelt. 
Zengő orgonaszó csendült fel az ünnepélyes bevonulás alkalmával, amikor ministránsok és kapuvári népviseletbe öltözött asszonyok, férfiak kísérték Szent Anna plébániatemplomunkba az újmisés atyát. A szentmise elején a hívek nevében köszöntötte Dukai Miklós egyházközségi alelnök: "... Köszönöm, hogy elfogadta Plébános urunk meghívását és ezen ünnepen eljött közénk. Mi, kapuvári hívek imádkozunk azért, hogy amit pappá szentelésekor fogadott, az egész életén át vezesse, és hívei szolgálatára tudjon cselekedni. Kérem, mutassa be első szentmiséjét templomunkban, és részesítsen minket újmisés áldásában A Jóisten éltesse, adja bőséges áldását életére és munkálkodására."
Szentbeszédét az újmisés így kezdte: "Köszönöm Tamás atyának a meghívást, örömmel jöttem a kapuváriak búcsúünnepére. Szent Annát általában úgy ábrázolják, mint egy öregasszonyt. Önkéntelenül is adódik a kérdés, hogy mit mondhat nekünk egy kétezer évvel ezelőtt élt öregasszony? Búcsúnapján a város mégiscsak védőszentje tanítását akarja meghallgatni. Ma, amikor az öregek szava különösen nem kedves, mondhat egyáltalán valamit Szent Anna? Őseiteknek valószínűleg mondott, azért választották védőszentnek. Szent Anna életpéldája a lelkiismeretes kötelesség teljesítésére tanít mindenkit. Csendben, észrevétlenül dolgozott. Anna ilyen csendben neveli a legáldottabb asszonyt, Máriát. Ott tanulta meg az igénytelen egyszerűséget, a takarékos beosztást, a hangoskodás nélküli csendes életet. A gyermekek élete valamiképpen a szülők életét mintázza, különösen az édesanyáét. A hagyomány úgy tudja, hogy korán özvegyen maradt, férje Joachim meghalt. Özvegységében is megmaradt erős asszonynak. Az Annát ábrázoló képeken láthatjuk, hogy együtt imádkozik gyermekével, Máriával. Tőle tanulja az imát a gyermeke.
A következőkben kérdéseket tett fel, amelyekre megadta a megfelelő válaszokat is: Vajon ti hogyan nevelitek gyermekeiteket? Mellettetek megtanulják a lemondást, az egyszerűséget, vagy minden kívánságukat vakon teljesítitek? Mindent elkövettek azért, hogy a családban összhang legyen? Foglalkoztok eleget a gyermekeitekkel? Vannak-e még családi imáitok, amit közösen végeztek?
A család az Egyháznak a legkisebb szentélye, ahol nem rontják azt, amit a pap nevel, amit a kereszténység tanít, hanem mélyen belevésik a lelkekbe. A család minden tagja kell, hogy kegyelem legyen a másik számára. Olyan jó, imádságos lelkületű, hogy Istent láthassa meg benne a család másik tagja. Isten jóságát, örömét, nagyságát. Mai, sokat költöző embernek nagy tanítást ad Anna. Lehet, hogy a körülmények változása miatt el kell hagyni a szülőföldet, a megszokott otthont. Istent magunkkal kell vinni oda is, vinni kell a családban tanult imákat, a megkopott imakönyveket. Bárhol is lesztek, bármik is lesztek a feszületet és a szentképeket vinni kell. Sokszor pogány környezetbe fogtok kerülni, de nektek tudnotok kell, hogy Isten nélkül nem lehet kiegyensúlyozott, boldog életet élni. A hittel tudjátok az életet emberségesen, törés, végleges elkeseredés nélkül leélni. Vinni kell a népetekhez való hűségeteket.
Anna figyelmeztet arra is, hogy tudjunk kérni, férjével együtt nem szűnnek imádkozni és böjtölni. Mi vajon egyáltalán tudunk-e kérni valamit is az Istentől? Tudunk-e állhatatosan kérni? Mennyit imádkozunk? Azt hiszem, semmiképpen sem eleget, de amennyit imádkozunk, azt valóban jól imádkozzuk-e?"
Egy asszonyról szóló, pszichológustól vett rövid példázattal adott magyarázatot arra, hogy mennyire fontos megteremteni a jó imádkozás feltételeit.
Prédikációja befejező részében azt hangsúlyozta, hogy Szent Anna életpéldája arra figyelmeztet bennünket, hogy csak a családi közös imádság által térhet vissza a családokba a boldogság, a kiegyensúlyozott örömteli élet.
A szentmise végén plébánosunk, Radó Tamás atya megköszönte Tibor atyának, hogy elfogadta a meghívást, és közösen ünnepelhették a Szent Anna-templom búcsúját.
A kapuvári Haydn Vegyeskar zenei szolgálata az ünnepi pillanatokban lelkünket a magasságokba emelte. A kórus előadásában Menschick: Missa Parochialis miséjét és népénekeket hallottunk.
Vezényeltek: Kapuiné Titz Ildikó és Lukovits Györgyi karnagyok
Orgonán közreműködött: Bognár Dávid.

kép és szöveg: DukainéM.