2016. augusztus 14.: Nagyboldogasszony búcsúja Osliban

Köszöntünk, Osli szép csillaga:
Üdvözlégy, áldott Szűz Mária!

Az osli Mosolygós Madonna főbúcsú ünnepét, Nagyboldogasszony ünnepét 2016. augusztus 14-én tartották. Az ünnepi szentmisét dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát celebrálta.
Az ünnepi alkalomra Szent Anna Egyházközségünkből - évek óta hagyományosan - szerveződik egy zarándokcsoport, akik az osli kegyhelyhez gyalogosan teszik meg a 7 km-es utat.
A kora reggeli órákban a Nagytemplomból papi áldással, harangzúgás kíséretével indultak a búcsújárók. Az úton Máriát köszöntő énekekkel, imádságokkal zengték be a környéket.
A rábaközi búcsúhelyen a helyi egyházközség képviselő-testületének tagja köszöntötte a zarándokcsoportot.
Az ünnepi alkalomra érkező főpapot a falu határától ünnepi hintón, lovas kísérettel, valamint az osli iskolások feldiszített kerékpárjainak felvezetésével kísérték a helyi plébániára.
10 órakor megkondultak a templom harangjai, jelezvén a főcelebráns és az asszisztencia érkezését a plébániáról. Máriát dicsérni hívek jöjjetek...! - hangzott fel a szentmise bevezető éneke, köszöntve a főapátot és kíséretét.
A szentmise elején dr. Szaradics József plébános atya köszöntötte a vendéget és az összes megjelenteket. Az idei évben 70 éves főpásztorra kérte Isten áldását, Krisztus kegyelmét, a Mennyei Édesanya vigasztalását, mindazt, ami a szeretett hivatás teljesítéséhez szükséges. Kérte az Irgalmasság Édesanyja oltalmát minden megjelent hívőre.
A főapát rövid válasszal köszönte meg a plébános gondolatait: "Nagy örömmel jöttem hozzátok, habár két év kellett, hogy ideérkezzek Osliba. Máriát jöttünk köszönteni, a Mosolygós Máriát. Úgy szeretném és szívből kívánom mindnyájatoknak, hogy Mária vezessen el bennünket az ő szentfiához. Hiszen ő mindig őt ajánlja számunkra, hogy az a Jézus, az Úr, szívünk örömét, békességét és a kiengesztelődéshez hű örömét növelje, gyarapítsa bennünk."
Az áldozást követően felsorakoztak a körmenetben résztvevők: kereszt, zászlóvivők, a kegyszobor másolatát vivő lányok, ministránsok, asszisztencia a szentmise főcelebránsával és az ünnepi alkalmon jelenlévők. Az idei évben a templomtól északi irányban, a Rákóczi utca irányában haladt.
Az osli Nagyboldogasszony-napi búcsúünnepet a délután három órakor kezdődött osli népi vesperás éneklésével ért véget.

kép és szöveg: DukainéM.