2016. augusztus 28.: Hálaadás a terményekért

"Táplálta őket a gabona javával, s a
kősziklából jóllakatta őket mézzel, alleluja, alleluja."

Szent Anna plébániatemplomunkban 2016. augusztus 28-án, vasárnap az esti ünnepi szentmisén mondtunk köszönetet, adtunk hálát a Teremtés Urának, hogy az idei esztendőben is megadta mindennapi kenyerünket.  
A szentmise végén Bernáth Krisztián káplán atya vezetésével hálaadó litániát imádkoztunk, majd megáldotta, megszentelte az oltár előtt elhelyezett terményeket. Az ünnepi alkalom végén elénekeltük az Egyház legrégibb, legszebb magasztaló hálaadó énekét a Te Deum-ot.

Könyörögjünk!
Mindenható Atyánk, minden jónak adományozója, Te tartasz fenn mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről. Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy azok által egyben az örökkévalókat is megnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

kép és szöveg: DukainéM.