2016. augusztus 31.: Tanévkezdő szentmise

Tanévkezdő püspöki szentmise templomunkban

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2016/2017-es tanévnyitóját augusztus 31-én, szerdán 17 órai kezdettel tartotta a Szent Anna templomban.
A Veni Sancte szentmisét Dr. Veres András egyházmegyénk püspöke mutatta be.
Koncelebráltak: Mogyorósi Márk püspöki titkár, Dékány Ferenc az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság igazgatója, lipóti plébános, Radó Tamás házigazda plébános, Bernáth Krisztián káplán.
Egyházmegyénk főpásztora a ministránsok, a papság és a kiselsősök kíséretében érkezett templomunkba, ahol a tantestület és a diákság nevében Fodor Gyuláné igazgatónő köszöntötte a püspök atyát. A tanulóközösség képviseletében virágcsokrokat adtak át az atyáknak.
Kedves színfoltja volt az ünnepnek, amikor a kiselsősök egyenként, szüleik kíséretében átvették az ajándékba kapott rózsafüzért, majd elfoglalták helyüket a padokban.
Püspök atya a gyerekekhez intézett kérdéssel nyitotta prédikációját: Volt-e már köztetek olyan, aki elültetett egy magot, az kikelt, növekedett? Mit kell csinálni ezzel a maggal? Rövid hatásszünet után a bátrabb gyerekek különböző válaszokkal feleltek a feltett kérdésekre. Azután Szent Páltól idézett gondolattal folytatta mondandóját: “Mi, igazán apostolok, csak ültetünk és öntözünk, de a növekedést Isten adja.”  Az ember nem tud tenni semmit az Isten segítsége nélkül, legyen szó bármilyen növényről. Ő adja a fényt, a napot, az energiát, a vizet, hogy végül ezek segítségével a kikelt magból majd termő növény legyen. Gyermekkorában sokat hallott egy mondást, mely szerint: “Hasztalan az ember iparkodása, ha nincsen rajta Isten áldása.” A tanév kezdetén Isten áldásáért imádkozunk, kérjük áldását az iskolai tanévben folyó munkára. Fontos, hogy megadja ezt az áldást, mert néha magunkat kell legyőzni. Imádkozni kell az Istenhez, aki ebben az esztendőben a növekedést adja, a tudásbeli gyarapodást segíti. Törekedni kell arra, hogy szülő, tanár közös munkálkodása gyümölcsöző eredményeket hozzon minden gyermek számára, naponta kell imádkozni, hogy Isten áldása legyen minden tevékenységükön.
A Megyéspüspök Úr tetszését elnyerte az a gesztus, hogy a nagyobb évfolyamosok mécsesekkel a kezükben, mintegy irányt mutatva a kiselsősöknek, a padok mellett állva fogadták őket. Reményét fejezte ki, hogy nem csak most, hanem az egész tanév során a jó cselekedetükkel, magatartásukkal példát adnak a kicsiknek. Felhívta a figyelmet, hogy az Irgalmasság Éve még tart, erre gondolva naponta tegyen mindenki egy kicsit azért, hogy a másik élete szebb, boldogabb legyen.
A szentmisét az iskolaközösségért, a gyermekek szüleiért ajánlotta fel.
Mondandóját az alábbiakkal zárta: Kívánom, hogy ez a közösség érezze Isten közelségét, szeretetét az egész esztendőben, és mindnyájan megérezzék, fáradozásuk, munkájuk gyümölcsét. Mindig örüljetek annak, hogy tanulhattok. Sajnos vannak a világban olyan gyerekek, akiket elüldöztek hazájukból, akik háborús körülmények között élnek, nem vagy csak nagyon nehezen jutnak hozzá a tanulás élményéhez. Hála Istennek, hogy nektek megadatik, hogy békében élhettek, tanulhattok. Aki tanul, az egész biztosan jobban el tud igazodni az életben és másoknak is segítségére tud lenni. Adja Isten, hogy a ti életetekben is így legyen.”
A szentmisét követően a Himnusz eléneklésével kezdődött a műsor, majd az elsősök közös szavalattal mondták el: Osváth Erzsébet: Szeptember elseje című versét.
A kicsik után az intézményvezető lépett mikrofonhoz. Köszöntőjét így kezdte: “Elmúlt a nyár, a felhőtlen szórakozás ideje. Ismét szól a csengő, ami arra a komoly munkára hív, amely minden diák szent kötelessége: a tanulás. Közös a cél, amiért mi tanárok és diákok ide járunk, az iskolába. Ti meg akartok tanulni valamit, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben segítsünk nektek.”
A következőkben külön szólt az elsősökhöz, bíztatva őket, hogy az iskolába járás nem könnyű, de gondoljanak arra, hogy a tudás segítségével sok csodálatos dolgot lehet véghez vinni.
Nyolcadikosokhoz intézett mondandója a továbbtanulásról szólt. Hangsúlyozta, hogy az idei tanév lesz számukra a legfontosabb, sok szorgalomra, kitartó munkára lesz szükségük, hogy a jövőjüket megalapozó, választott középiskolába bejuthassanak.
Az atyákat kérte, hogy ebben a tanévben is segítsék az intézmény oktató-nevelő munkáját, melyhez a Jóisten áldásával kísért, a gyermekek körében eltöltött sok örömteli pillanatot kívánt.
Köszönetét fejezte ki a Győri Egyházmegyének, Kapuvár város Önkormányzatának, a város vezetésének, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették az iskola külső-belső felújítását. Egy bemutatott kisfilm-összeállítást láthattunk a munkálatokról.
Befejezésül köszöntötte tantestületének régi és új tagjait, és megnyitotta a 2016/2017-es tanévet.
A templomi ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
A templomból az iskola elé vonult az ünneplő közösség, ahol Dr. Veres András püspök atya megszentelte a gyönyörűen felújított iskolaépületet.
Plébánosunknak, Tamás atyának az iskola vezetősége köszöni a tanévkezdés nehéz napjaiban nyújtott önzetlen segítségét.

Szeptember elseje
(Osváth Erzsébet)

Szeptember elseje
elérkezett végre.
Örömöt csillant az
elsősök szemébe.

Még alig pitymallik,
ők már talpon vannak,
nehezen várják, hogy
útnak induljanak.

Kis táskájuk fénylik,
vadonatúj, tiszta.
Benne ábécéskönyv,
tolltartó és irka.

Üres lett a fészek.
kirepült a madár.
A sok kicsi elsős
már iskolába jár.

kép és szöveg: DukainéM.