2016. szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe templomunkban

"Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében; benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk" - énekelték az egybegyűlt hívek a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én a 19 órakor kezdődött ünnepi szentmise kezdő énekét. A szent liturgiát plébánosunk Radó Tamás atya mutatta be, aki bevezetőjében - folytatva a kezdőének szövegét- Szent Pál szavait idézte: "E kereszt ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak ostobaság, a meghívottaknak azonban Isten ereje és Isten bölcsessége."
Tovább folytatva a gondolatsort, emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben, a keresztre feszítés helyén 326-ban. A császár itt templomot építtetett, amelyben a Szent Keresztet őrizték, tisztelték. A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma, és általa nyertük el megváltásunkat, a kereszt által mutatta meg Isten a végtelen szeretetét.

 
Magasan áll a Golgota ormán
A szent kereszt elhagyottan, árván.
Csak egy angyal zokogott magában,
elmerülve néma fájdalmában.
Ó, ha akkor ott lehettem volna,
Mint a zápor, a könnyem úgy folyna,
Minden csepp vért százszor megcsókolnék,
Nem mennék el soha többé onnét...
kép és szöveg: DukainéM.