2016. október 16.: Templomunk jubileuma

Templomunk felszentelési jubileuma Szent Anna-díjjal kitüntetettekkel

"1884-ben épült meg Szent-egyházunk. Október 12-én nagy fénnyel lett felszentelve Zalka János püspök Ő excelenciája által. Tizenkét kispap, két karmester, két kanonok és két udvari pap jött a püspökkel. Azon kívül vidékről is igen sokan jöttek papok, negyvenen voltak. Vidékről is sokan jöttek zarándokok ezen nagy ünnepre, még a teret is megtöltötték" (Zsebedics József: A kapuvári egyház története című könyvében találjuk e sorokat, a Szent Anna plébániatemplom felszentelési ünnepéről.)
2016. október 16-án, vasárnap plébánosunk Radó Tamás atya által 18 órai kezdettel bemutatott ünnepi szentmisében emlékeztünk meg a 132. évfordulóról.
Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódó hagyományos momentum, a Szent Anna Emlékplakettek átadása a szentmise végén.
A kitüntetéssel megköszönik azok munkáját, akik a helyi egyházközségért, a hozzátartozó templomokért kiemelkedően sokat tettek, a karitatív munkában nagy buzgalmat mutattak.
Az idei esztendőben hat fő részesült Szent Anna-díjban. Nevük felolvasásakor elhangzottak azok az érdemek, melyek alátámasztják jogosultságukat a kitüntetés átvételére.
Lieb György: Önzetlen segítőkészségéért, nagylelkű felajánlásáért, mellyel elkezdődött a temetőkápolna belső felújítása, a Kapuvári Szent Anna Egyházközségért kifejtett lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, hitvalló életéért.
Füzi József: A Kapuvári Szent Anna Egyházközségért kifejtett lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, hitvalló életéért. Az egyházközségi naptárak és kiadványok nagylelkű megvalósításáért és mindazon segítségért, ami egyházközségünkben keze munkáját és nagylelkűségét dicséri.
Göndöcs Gézáné: A Kapuvári Szent Anna Egyházközségért kifejtett lelkiismeretes munkájáért, önzetlen segítőkészségéért, hitvalló életéért.
Kovácsné Varga Mária: A Kapuvári Szent Anna Egyházközségért kifejtett lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, hitvalló életéért, a karácsonyi és húsvéti plébániai játszóház megszervezéséért, a házhelyi templom karácsonyi játékaiért és az ottani ünnepek megszervezéséért.
Molnárné Szabó Judit: A Kapuvári Szent Anna Egyházközségért kifejtett lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, hitvalló életéért, a házhelyi templom karácsonyi játékaiért és az ottani ünnepek megszervezéséért, az egyházközségi Hírmondó megszerkesztésében való részvételéért.
Némethné Tóth Katalin: A Kapuvári Szent Anna Egyházközségért kifejtett lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, hitvalló életéért, szorgalmas, lelkes, önzetlen munkájáért, a helyi katolikus iskolában és az egyházközségben szervezett lelki programokért.

A kitüntetések átadását követően Tamás atya a hívek tudomására hozta, hogy Dukai Miklós a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke október 2-án beadta lemondását az alelnöki tisztségről, de a testületnek továbbra is tagja maradt. A plébános az alelnök munkáját méltatva a következő gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel: "Hálásan megköszönöm 15 éves elnöki, majd 2 éves alelnöki áldozatos, lelkes, szorgalmas munkáját. Akik ismerjük őt, tudjuk milyen önzetlen szorgalommal és odaadással végezte ezt a teendőjét, szolgálatát. Örülünk, hogy továbbra is a testület tagja maradt és tanácsaival továbbra is segíti egyházközségünk munkáját." Felsorolta azokat az eseményeket, munkákat, melyek az alelnök keze munkáját dicsérik (körmenetek, egyházi rendezvények szervezése, vezetése; a templom karácsonyi díszítésének megszervezése; az új plébánia megvalósulása; a Nagytemplom külső-belső felújítása, tetőcsere; a sok-sok figyelmesség, segítőkészség) – gondolatait így fejezte be: "Isten áldását, sok kegyelmét és jó egészséget kívánunk további életére." Az Egyházközség ajándékaként a templomot ábrázoló porcelántálat adta át.
A lemondott alelnök megköszönte Tamás atyának a méltató szavakat, majd rövid visszaemlékezésében felidézett néhányat az elmúlt 15 év eseményeiből. Három plébánost szolgált (Zsebedics József, Kapui Jenő, Radó Tamás), mindig szem előtt tartva a kapuvári egyházközség érdekeit.
A szent liturgián az Ars Camerata kórus működött közre Brandné Szabó Ildikó vezényletével, orgonán kísért Borsodiné Szabó Judit. A zenei áhitaton az alábbi művek csendültek fel: Gardiner: Áldd meg e házat jó Atyánk; Gumpelzheimer: Légy áldva; Irgalmasság Szentévének Himnusza; César Franck: Ave Maria; Bach: Korál; Dicsérd az Urat; Schein: Most nyugosznak.

kép és szöveg: DukainéM.