2016. október 24.: Iskolamise Szent Mártonról

Szent Márton vándorszobor megszentelése

A 2016-os évet Szent Márton-emlékévnek nyilvánította a magyar kormány, a Savariában 316-ban született Tours-i püspök, Magyarország egyik védőszentje tiszteletére.
Az emlékév jelmondata kifejezi az egész ünnep szellemiségét: "Felemelő szeretet". Utal Szent Márton alázatos gondolkodásmódjára, karitatív munkájára, és kapcsolódik az Irgalmasság Szentévéhez. A Magyar Katolikus Kulturális Hetek programsorozata a közösségek közötti párbeszédre hív.
A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda is bekapcsolódott a rendezvénysorozatba "Közösségépítés a szeretet jegyében Szent Márton nyomán" jelmondattal. Céljuk az, hogy a katolikus hitben nevelkedő gyerekek, pedagógusok, az iskolák katolikus keresztény szellemű családjai figyelmüket fordítsák Szent Márton felé.
A Szent Anna-templomban 2016. október 24-én Radó Tamás plébános iskolamisén beszélt Márton püspök életéről, majd megáldotta a szentről készült vándorszobrot. Az iskolamisén jelen voltak a soproni katolikus intézményt képviselő diákok is, akik örömmel vették át a védőszent szobrát.
Fodor Gyuláné, igazgatóasszony röviden arról beszélt, hogy a "Szent Márton követői napjainkban" mottó mit akar kifejezni. Hangsúlyozta, hogy aki Márton püspök életét nem csak megismerni, hanem követni is akarja, gondolkodjon el az alázat fogalmán. Az alázattal fontosabbnak tartunk magunknál másokat, ezért tudunk érdeklődéssel a másik ember felé fordulni. A soproni katolikus intézmény képviselőihez fordulva az alábbi szavakkal adta át a szobrot: "Szeretnénk, ha iskolánk Szent Márton szobra jelképesen közvetítené a testvér katolikus intézmények felé szeretetünket, alázatunkat és készségünket arra, hogy mindig szívesen fogadjuk őket és segítségünkre bármikor számíthatnak. Vigyék el a szoborral Márton útját követő vándorkönyvünket és írják bele, mutassák be képekkel, hogy az ő iskolájukban milyen rendezvényekkel sikerült a közösségépítés megvalósítása.

           
 

Urunk, Jézus Krisztus! Te bőven árasztod kegyelmedet és vonzod magadhoz az embereket. Kérünk, amint megadtad, hogy hazánk területéről szülessék Szent Márton, úgy engedd, hogy mi is parancsod szerint, a segítő szeretet életét éljük, és eljuthassunk Hozzád, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

 
kép és szöveg: DukainéM.