"Nagy öröm van ma az égben,
örvendezzünk keresztények,
Szenteljük e dicső napot
Mindenszentek ünnepének...
Gyülekezzünk szívesen,
énekeljünk lelkesen:
Mindenszentek üdv tinéktek."

2016. november 01.: Mindenszentek ünnepén

MINDENSZENTEK ÜNNEPE
November 1.

Isten az embereket közösségi természetük szerint vezeti az üdvösségre. A még úton levők feltekintenek a már célba érkezettekre, s biztatást merítenek abból, hogy látják mindenféle nemből, korból, állásból, nemzetből a megkoronázottakat Isten országában. Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni azokból, akik Isten látására jutottak, s ezért szentelünk külön ünnepet Minden szenteknek, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri. Az ünnep a VII. századból ered, akkor szentelték fel a hajdani pogány Pantheont Máriának, a vértanúknak és minden szenteknek közös tiszteletére.
Mindenszentek ünnepe parancsolt egyházi ünnep, minden katolikus hívő számára kötelező a szentmisén való részvétel. A Szent Anna Plébániához tartozó templomokban a vasárnapi rend szerint tartott szentmiséken imádkoztak a hívek. A hagyományokhoz híven ezen a napon a kapuvári Szent Kereszt Temető nagykeresztjénél 14.30-kor kezdődően a temetőben nyugvó összes meghaltért közösen imádkoztak a hívek plébánosunkkal és káplánunkkal.
Radó Tamás atya 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be, majd azt követően halottak esti ájtatosságot tartott.

Szent Ágoston írja a Vallomásokban:
"A feltámadás a mi hitünk, a viszontlátás a reményünk, az emlékezés a szeretetünk!"

Magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

 
kép és szöveg: DukainéM.