Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen,
Néked szívem, lelkem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát...
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt! Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, leljem szent fényedben boldogságomat!

2016. november 20.: Krisztus Király vasárnapja - szentségimádás

 

Krisztus Király ünnepén

Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja. Az utolsó ítéletre jövő királyt ünnepeljük, aki által részesülünk a szeretet végső győzelmében.
Krisztus Király ünnepét XI. Pius pápa vezette be 1925. december 11-én Quas Primas című enciklikájában. Eredetileg a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap tartották, de 1969-ben a II. Vatikáni Zsinat után átkerült az advent előtti utolsó vasárnapra. Krisztus a szolgálat királya: szolgákat nem akart, szolgálni akart. Krisztus az egyszerűség királya: hintója sosem volt, mindig csak gyalogolt. Krisztus a szeretet, a szívek királya, senkit meg nem vetett. Higgyünk Isten szavában és ígéretében, higgyünk a szeretet végső győzelmében hiszen: „Cristus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!(Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik!) A mai ünnepen a megelőző évközi vasárnapoktól eltérően, zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok.               
Krisztus Király ünnepén Szent Anna plébániatemplomunkban évek óta hagyomány az egész napos Szentségimádás. 2016. november 20-án de.9 órakor ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya, amelynek végén az Oltáriszentség előtt imádkoztunk egyházközségünkért, családjainkért.
A szentmise után Tamás atya vezetésével a férfiak imaórája következett. A kivetített imaszövegek és az Oltáriszentség rózsafüzér-tizedek imádságai között énekekkel dicsőítették a Szentségi Jézust.
Uram, a Te házad csendes magányában térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, szent. Az oltárszekrény fehér ostyájában a Te jelenléted világít, a Te szeretettől lángoló szíved dobog.
A kenyér színébe rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró kápolnák szent csöndjében, és mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Valóban „nincs nép, melyhez ily közel lenne Istene. Nézz reám, hallgasd meg imámat, akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel száll hozzád. És szólj hozzám, Uram, mert hallja a Te szolgád!

Tizenegy órától óránként váltották egymást az egyházközség asszonyai. Az imádságos délután 14 órakor ünnepi litániával vette kezdetét, majd azután a kapuvári iskolások töltötték meg a templomot. Némethné Ács Anita tanítónő által összeállított imaszövegeket, könyörgéseket olvastak fel az osztályok képviselői. Némethné Tóth Katalin tanárnő gitárkísérete színesítette a lelkes éneklést.
A gyerekek után az engesztelő imacsoport és a Medjugorje-i Szűz Mária imaközösség váltotta egymást.
A Szentségimádási napot a fél 6-kor kezdődött ünnepélyes szertartás zárta, melynek végén Bernáth Krisztián káplán szentségi áldásban részesítette a jelenlévő híveket.

... Üdvöz légy, áldott légy legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó Szentháromság mindenhatóságával művel, tudásában megismer, jóságában óhajt, mert határtalan dicséretre vagy méltó, Jézusunk, élő Isten Fia, aki az Oltáriszentségben nemcsak tiszta szívvel magukhoz fogadnak. Amen.
kép: Vargyasné Kapuvári Erzsébet és DukainéM.
szöveg: DukainéM.