"Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úr az, akinek szolgáltok. A reményben legyetek örvendezők, a nyomoróságban béketűrők, imádságban állhatatosak." (Rómaiaknak írt levél 12)

2016. december 03.: Adventi második gyertyagyújtás a Szent Anna templomban

 

Adventi második gyertyagyújtás

A második gyertyagyújtás szertartását 2016. december 3-án, szombaton az elővételezett esti szentmisén vezették a Pátzay és Széchenyi iskolák diákjai. Az ünnepi percekben dicsőítő énekek, zsoltárversek, könyörgő imádságok hangzottak el. A két iskola egyesített kórusát Lukovits Györgyi tanárnő vezényelte, közreműködött: Szalai Győzőné hitoktató

"A te irgalmasságod van rajtam Istenem. Te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem.
Utad van számtalan sok, Uram és eszközöd, reánk is szent áldásod bőséggel öntözöd.
Bízzál bánatos lélek! Bajaidból kiment Ő. Őbenne vesd halálig reményed horgonyát,
Van néki gondja rád. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Te vagy Mindenható."

(Hans Leo Hassler-Paul Gerhardt)

A hagyományokhoz híven az idén is ellátogatott templomunkba "Szent Miklós". A szentmise végén, a Mikulás-várás perceiben kicsik és nagyok nagyon lelkesen énekelték a Mikulás-váró énekeket, csakúgy zengett a templom, a kivetített szövegek mindenkit éneklésre buzdítottak. A Páli Szent Vince Katolikus Iskola elsősei Kovács Károly: Mikulás című több versszakos költeményét szavalták el, amikor az egyre fokozódó hangulatban megérkezett a templomba a várva-várt Mikulás. Mosolygós tekintettel, integetve lépkedett, majd a versszavalók elé állva megköszönte a kedves fogadtatást. Megdicsérte a versmondókat, örült a lelkes, szép éneklésnek és annak, hogy sok ministráns szolgált az esti szentmisén. Elmondta, hogy a Tamás atyától kapott információ alapján tudja, hogy a rorátékon minden reggel sok ministráns vesz részt, a buzgó felnőttekkel együtt. Biztatta a gyerekeket, hogy a templomba járásban és a tanulásban járjanak jó példával társaik előtt, fogadjanak szót a szüleiknek, akik sokat fáradoznak értük. Az iskolai órákra szorgalmasan készüljenek, legyenek udvariasak, tisztelettudóak, viselkedésük legyen példa minden gyerek számára. Az ajándékosztás előtt hangsúlyozta, hogy igazán csak a jó gyerekek érdemelnek ajándékot, de kivételesen azoknak sem kell üres kézzel távozniuk, akikre ez nem mondható el. Például: elkéstek a szentmiséről és beszélgettek, áldozásnál fegyelmezetlenül viselkedtek, szüleiket sokszor megbántották, az iskolai feladatokat nem végezték szorgalmasan. A gyerekek ígéretet tettek arra, hogy a jövőben figyelmesebbek lesznek.
A kisgyerekek csillogó szemmel, nagy örömmel nyújtották apró kezecskéiket az ajándékba kapott csoki mikulásért.

Kováts Károly: Mikulás
(részlet)
1. Földig ér a nagy subája,
Térdig érő a szakálla,
Mérföldet lép a csizmája,
Ő az öreg Mikulás.
2. A két arcán piros rózsa
Aranyos a pásztorbotja,
Színig telve a puttonya,
Ő a kedves Mikulás.

3. Szereti a gyermekeket,
Nagyokat és kicsinyeket,
Ajándékot is hoz neked
A jóságos Mikulás.
4. A puttonya telve jóval
Narancs, dió, mogyoróval
S oszt belőle szelíd szóval
A kedves, jó Mikulás.

kép és szöveg: DukainéM.