2016. december 10.: Adventi harmadik gyertyagyújtás a Szent Anna templomban

 

Az adventi öröm vasárnapja
(Advent 3. vasárnapja)

Az adventi öröm vasárnapja a mai, a miséző pap rózsaszínben mondja a szentmisét, és szól az orgona is. Az Anyaszentegyház, mint jó anyánk, ezzel enyhíti a szent idő szigorúságát, és a reményt táplálja bennünk. Az öröm forrása, hogy "közel van hozzánk az Úr!" Az Úr közelségének öröme nyugodt, aggódás-mentes bizodalmat, szívbeli békét és derűt közöl. Akkor tudjuk csak igazán felfogni Isten szeretetét, ha átéljük, hogy az egész világ ura az, aki eljött megmentésünkre. A közeledő Karácsony várakozásában imádsággal virrasszunk!

A harmadik gyertyagyújtás szertartását Szent Anna templomunkban december 10-én az elővételezett esti szentmise elején tartotta a kapuvári Haydn kórus. Előadásukban az alábbi művek hangzottak el:

1. Az Úr irgalma végtelen,
2. Luciani: Ave Maria,
3. Praetorius: Szép hajnalcsillag,
4. AMEN

Az énekek mellett prózai és verses elemek váltakoztak, melyben a Bibiliából vett idézeteket és Böjte Csaba ferences szerzetes elmélkedéseiből hangzott el néhány részlet.

A kórust vezényelte: Kapuiné Titz Ildikó és Lukovits Györgyi

"Az embertársam nekem testvérem, én nem elpusztítani akarom őt, hanem felszabadítani a szeretetre, hogy ő is megtapasztalja, milyen édes és gyönyörűséges Isten szabad gyermekeinek szeretetben élni és alkotni."
"Szeretetedből tettek fakadjanak, s lépted nyomán tűnjön el a sok száraz tavalyi gaz, s helyettük virág nyíljon azon a földön, melyet őseid is tapostak!" (Böjte Csaba)

kép és szöveg: DukainéM.