"A Csillag támad Jákob törzséből, és királyi pálca kél fel Izraelből."
(Mt. 21,23-27)

2016. december 12.: Gyertyás szentmise

 

Gyertyás hajnali mise

A téli napfordulóig egyre rövidebbek a nappalok, egyre több a minket körülvevő sötétség. Ehhez kapcsolódik, hogy az adventi-koszorú négy gyertyájából advent minden vasárnapján eggyel többet gyújtanak meg, hogy karácsonyra legyen világosság ott, ahol Jézust várják. Az ünnep beköszöntekkor már négy gyertya ég az adventi koszorún. Kevesen tudják,, hogy a közterületeken található, villanyfüzérekkel kivilágított karácsonyfáknak, a karácsonyi fényben úszó utcarészleteknek is szimbolikus jelentése van. A fény a sötétségben - az ősi vallási jelentés szerint - a kereszténységnek a pogány világban való megjelenésére utal. A szépen díszített utcák, terek, meghitt hangulatot árasztanak, mintha az otthont az utcára varázsolnák és biztatnak a szeretetben való ünneplésre embertársainkkal.

2016. december 12-én hétfőn, plébánosunk Radó Tamás atya által bemutatott hajnali szentmisén csak az apró mécsesek világítottak, az adventi várakozás hangulatát varázsolták templomunkba. 
A miséző köszönetet intézett a jelenlévő hívekhez, buzgóságukért, hogy az adventi idő hajnali miséin mindig sokan vesznek részt, lelkes imádsággal, énekléssel kapcsolódnak be a szentliturgiába. Azt követően - utalva az ünnepre - felolvasta dr. Kerekes Károlynak "Ég-e a gyertyád?" című versét.
A szentmise záróáldása előtt örömmel hozta a jelenlévők tudomására, hogy elkészült a Plébániánk 2017-es évre összeállított képes naptárja, melynek címoldalán Szent Anna plébániatemplomunk, az utolsó oldalon a Szent Márton vándorszobor látható. A szerkesztésben Kiss-György Rita munkálkodott, a nyomdai előállítást Füzi József vállalkozó érdeme. Tamás atya megköszönte mindkettőjük áldozatos munkáját és külön kiemelte, hogy a vállalkozó 1000 db-ot ajándékba adott a Plébánia részére.
A szép kivitelezésű naptárból ajándékba kaptak a templomból távozó hívek.

Ég-e a gyertyád, mai keresztény?
Te voltál egykor az a nemes fény,
Mely a világot bearanyozta,
S az eget hozzánk közelebb hozta.

Újra sötét lett adventi éjünk.
Elfelejtettük, hogyan is éljünk:
Nincs már igaz fény, Jézusra várunk,
Ővele bizton hazatalálunk…

... Adventi gyertyánk pisla világa
Mennyei fényként lobban a mába;
Szemünk próféták szemével látja:
Sarjadozik már Jessze virága!

Egy szűz virágszál gyümölcsöt érlel,
Szép aranyalmát, karácsony éjjel...
Szép aranyalma, isteni Gyermek,
Benne az ég s föld egymásra lelnek.

Gyújtsd meg a gyertyád, mai keresztény!
Légy ma, mint egykor, az a nemes fény,
Mely a világot bearanyozza,
S Karácsony titkát közelebb hozza:
Karácsony titkát ránk harmatozza

kép és szöveg: DukainéM.