2016. december 31.: Év végi hálaadó szentmise

 

"Isten soha nem hagy el minket..."
(Szalézi Szent Ferenc)

 

Szilveszter napján este 6 órai kezdettel év végi ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya. A templomot megtöltő kapuvári hívek hálát adtak a 2016-os évben kapott kegyelmekért. Imáikban megfogalmazódtak az Úrhoz intézett kéréseik a következő esztendőre: adjon jó egészséget, türelmet, megértést a mindennapok küzdelmeiben, nyújtson lelki vigasztalást a kudarcok elviseléséhez, békességet a családok mindennapi életében.
A miséző szentbeszédének bevezetőjében - utalva a karácsony ünnepére - így fogalmazott:
"A karácsonyi felejthetetlen atmoszféra rányomja a bélyegét az óévbúcsúztatóra is. Nem tudunk olyan könnyen elmenni a betlehemi jászol és a karácsonyi élmény mellett, hiszen Isten emberré válása minket, embereket határoz meg. A keresztény ember nem megy el "csakúgy" az Isten mellett, hiszen ő viseli sorsunkat, vezet bennünket."- kezdte szentbeszédét Tamás atya.
A következőkben arról elmélkedett, hogy 366 nappal ezelőtt, 2016. január 1-jén, az új év kezdetekor nem tudtuk, hogy mit hoz a jövő, de ugyanígy tanácstalanok vagyunk, mert fogalmunk sincs arról, hogy mit tartogat számunkra a 2017-es esztendő. Nagy köszönettel tartozunk Istennek, ha visszapillantunk az elmúlt évre, tudjuk, hogy Ő átélte velünk a mindennapokat és nem hagyott el bennünket. Ezzel a tudattal kell kezdenünk az új esztendőt is.
Szalézi Szent Ferencnek a 17. században írott egyik gondolatát idézte fel az elmélkedés folytatásaként: "Isten soha nem hagy el minket, csak azért történik minden, mert biztossá akar minket tenni. Soha nem hagy magunkra, csak meg akar bennünket menteni. Soha nem viaskodik velünk, hanem nekünk adja magát és megáld bennünket." Az idézett szavak arra utalnak, hogy egy életvidám, előretekintő, optimizmussal és emberszeretettel eltelt szentről van szó. "Isten soha nem hagy el minket"- ezek a szavak összecsengnek Jézus szavaival, aki azt mondta: "Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig." Egy olyan Istennel van dolgunk, aki szívén viseli a sorsunkat, számára fontos, hogy velünk legyen az úton. A karácsonyi titokban és a megkeresztelkedésünkben is nagy szerepet játszott Ő.
Nem csak úgy felszínesen jött a világra, és nem csak a háttérből figyeli az életünk eseményeit; Ő azért jött, hogy velünk legyen, az életünk része legyen, és az életünk minőségi változáson menjen keresztül, melyet a világ önmagában nem adhat meg nekünk.
Nyomatékot adva gondolatainak, hangsúlyozta: Aki hagyja, hogy az életét átjárja az Isten, aki megtapasztalta Isten közelségét, aki tudatában van a jóságának és áldásának, az tudja, hogy Isten maga a jelen. Ezért olvassuk a Zsidókhoz írt levélben: "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké." Köszönjük meg Istennek a 2016-os esztendő adományait, legyünk hálásak, hiszen minden nap - a szomorúság és az öröm idején is - velünk volt. Minden órában, minden pillanatban mellettünk volt, támogatott minket, tegyük hát most újra az ő kezébe mindazt, amit az elmúlt évben kaptunk.
Befejezésül egy hálaadó imádságot vetített ki, melyet a templomban jelenlévőkkel közösen mondta el:
Mindenért, amit nekem adtál - hála neked Uram!
Mindenért, amit életemben megakadályoztál - hála neked Uram!
Mindenért, amit életemben elvettél tőlem- hála neked Uram!
Mindenért, amit elvettél tőlem, hogy javamra váljon - hála neked Uram!
Mindenért, amit megbocsájtottál - hála neked Uram!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem - hála neked Uram!
Minden boldog szép óráért, amiben részem volt - hála neked Uram!
Minden szép emberi kapcsolataimért, amelyekkel gazdagítottál - hála neked Uram!
Minden emberért (és élőlényért) kiknek szeretetét nekem adtad - hála neked Uram!
Mindenért, amivel boldogítottál - hála neked Uram!
Minden problémáért, amivel megszabadítottál - hála neked Uram!
Minden szenvedésért, amivel testemet-lelkemet formáltad - hála neked Uram!
Minden gyengeségemért, amellyel alázatra tanítottál - hála neked Uram!
Mindenért, ami által csodás irgalmadat megtapasztalhattam - hála neked Uram!
Minden eredményemért és jó tulajdonságomért, amellyel megajándékoztál - hála neked Uram!
Mindenért, amit az életemmel terveztél - hála neked Uram!
A halálért, amit nekem választottál - hála neked Uram!
Az örök hazáért, melyet halálom után nekem készítettél - hála neked Uram!
Szent Anna-plébániánk életével kapcsolatos év végi beszámolóját a szentmise végén tartotta plébánosunk. Részletes adatközlésben ismertette a hitéleti és gazdasági eredményeket. Megköszönte: a hívek aktív részvételét az istentiszteleteken, a sok-sok figyelmességet, gondoskodást, a sok névtelen adományt, ingyenes segítségnyújtást a templom karbantartásánál és egyéb alkalmakkor. Boldogan mondta, hogy a 2016-os esztendőben többször nyílt lehetőség arra, hogy a plébánia otthont adjon rendezvényeknek, így betöltötte küldetését, az egyházközség otthonává vált. A Plébániai Tanácsadó Testület munkáját megköszönve zárta gondolatait.
A hálaadó szentliturgia végén szentségi áldásban részesítette a híveket.

kép és szöveg: DukainéM.