2017. január 08.: Jubiláló házaspárok szentmiséje

 

Jubiláns házaspárok ünnepi miséje Kapuváron

Szent Anna plébániatemplomunkban az idei esztendőben 29. alkalommal került sor a házasságkötésük évfordulóját ünneplő házaspárok megáldására. 2017. január 8-án a 9 órakor kezdődött ünnepi szentmisén erősítették meg a 25, 40, 45, 50, 55 és 60 évvel ezelőtt tett sírig tartó esküjüket.
A szentmisét plébánosunk, Radó Tamás atya tartotta.
A szentmise bevezetőjében köszöntötte az ünneplőket, családtagjaikat: „A házassági évfordulók a mai rohanó világban jó alkalmat teremtenek egy kis ünneplésre, számvetésre, amikor a házaspárok köszönetet mondhatnak egymásnak az együtt töltött tartalmas, szép évekért, a boldog együttlétért. A hálaadás köszönet Isten felé, hogy együtt megérhették ezt a napot, mely megpecsételi a hosszú évek hűségét, szeretetét és kitartását. Ugyanakkor példával is szolgálnak a mai kor emberének, hogy mit jelent két szív egymás melletti kitartása, hűsége és szeretete.”
A hívek könyörgésében imafohászok hangzottak el a keresztény családokért, a családi békéért, a sírig tartó házastársi hűségért.
A szentmise záró áldása előtt a kivetített esküszöveg elmondásával a jubilánsok megerősítették az évtizedekkel ezelőtt tett hűségesküjüket, majd a többi jelenlévővel együtt áldásban részesültek. A templomi közös fényképezés után emléklapot kaptak ajándékba, melyen aranyozott szám jelöli a jubileumi évek számát.
Plébániánkon nyilvántartott egyházi anyakönyvek bejegyzéseiből összeállított kimutatás az alábbi házasságkötési adatokat mutatja:

1956-ban
60 évvel ezelőtt
64 pár
1961-ben
55 évvel ezelőtt
57 pár
1966-ban
50 évvel ezelőtt
69 pár
1971-ben
45 évvel ezelőtt   
63 pár
1976-ban
40 évvel ezelőtt
58 pár
...    
1991-ben
25 évvel ezelőtt
57 pár
 

Jézusom, ezen a szent órában köszönöm Neked Hitvestársamat
Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát
Köszönöm Neked az éveket, amit együtt tölthettünk.

Köszönöm a gondokat, amiket egymással megosztottunk.
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém.
Köszönöm, hogy nem veszítettem el a szeretetét.
Mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom:
ESKÜSZÖM, HOGY ŐT EL NEM HAGYOM ÖRÖKRE!
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!

Add meg Uram nekünk, hogy Téged szeretve egymást szeressük és a Te szent törvényeid szerint élhessünk!
Ámen.

kép és szöveg: DukainéM.