2017. január 24.: Irodalmi estek a plébánián

 

Borkultúra - kettős tükörben
(Könyvbemutató a kapuvári Plébánián)

A Nádasi Alfonz katedra idei esztendőben első irodalmi estjét 2017. január 24-én, kedden 18 órai kezdettel tartották a kapuvári Plébánián. Programját dr. Cs. Varga István és dr. Rácz László társszerző urak "Borkultúra - kettős tükörben" című könyvének bemutatása, dedikálása adta. Az előadás megkezdése előtt Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte a vendégeket: dr. Rácz Lászlót az egri Eszterházy Károly Egyetem tanárát, dr. Cs. Varga István irodalmi professzort, valamint a téma iránt érdeklődő hallgatóságot.
Az előadás elején Rácz tanár úr egy 12 pontos tesztlapot osztott ki, melyen színes táblázatokba foglaltattak a kérdések és a lehetséges válaszok, majd vetített képekkel illusztrált előadásába kezdett.
Sokan talán nem is gondolják, hogy milyen szerteágazó lehetőségeket rejt magában a szó, így egyszerűen kimondva, leírva: bor. A szerzőpáros, akik a tudományterületükön kiváló szaktekintélyek, nagy népszerűségnek örvendő személyek, arra vállalkoztak, hogy a borhoz kötődő témában egy közös kiadványt hozzanak létre. Szakmai vonatkozásban egyrészt olyan írásművet adni a borászatot művelő, vagy saját használatra termelők és az érdeklődéssel szemlélők, bort kedvelők-fogyasztók számára, hogy betekintést kapjanak az ősidők óta meghonosodott borkultúra rejtelmeibe. Másrészt bemutatni egy másik kultúraágát, az irodalmi alkotások színes, széles repertoárján keresztül.
A kötet témájához, szakmai és művészi tartalmához illő tipográfiai megjelenítésű kötetet prof. Kállay Miklós emeritus professzor, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke ajánlja az olvasók figyelmébe, és sorolja "a fontos és időszerű kiadványok" közé.
Rácz László munkája a borkultúra szakmai bemutatását szolgáló kötetrész: "Amit a borról tudni illik" A kötet hátsó borítóján olvasható sorai kulcsot adnak a tudományos igényű szakmai törekvés megismeréséhez: "A borkultúra az emberiség történetének fontos része; megismertetésének elsődleges célja a szőlőről, a borról és annak készítéséről szóló, az általános műveltséghez kapcsolódó tudás átadása. Életünkben a borkultúra jellem-, tudat- és viselkedésformáló szereppel bír. Több mint húsz éve vállaljuk ezeket az oktatási és nevelési feladatokat a kultúra- és nemzetépítő püspökről, Eszterházy Károlyról elnevezett intézményünkben - az Egri Korona Borházzal együttműködve."
A szerző a 6000 évre visszatekintő szőlőtermesztés és borkészítés fejlődésének történetébe, a vele egy időben fejlődő szakmai ismeretek titkaiba avatja be az olvasót. A bor szőlőből készített erjesztett ital. A magyar törzsek már ismerték és termesztették a szőlőt a honfoglalás előtt is. A különböző nemzeteknél megjelenített liturgikus elnevezései szemléletesen jelzik szakrális jellegét: magyar: a lélek itala; latin: szellemi/lelki ital; francia: az örök királyság bora; angol: a mi szellemi/lelki italunk; olasz: az üdvösség itala; német: az üdvösség kelyhe; holland: az örök élet itala; spanyol: az üdvösség itala. Mit kell tudnunk a szőlőtermesztésről a borkészítés kapcsán? - című alfejezet ismerteti, hogy a szőlőművelő és borkészítő embernek milyen sokrétű ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy minőségi munkát végezzen és piacképes, márkás terméket állíthasson elő: növénytant, talajtant, biológiát, vegytant, művelési és gépészeti technikát, kereskedelmi ismereteket.
Ünnepi alkalmakkor vagy baráti társaságban amikor koccintásra emeljük poharunkat, talán nem is gondolunk arra, hogy milyen összetevők, vegyi folyamatok által válik élvezhető itallá kedvelt borunk.
Az irodalmi est második részében az irodalom professzorának előadását hallgatták a jelenlévők.
Dr. Cs. Varga István a kötet második felének szerzője, Utassy Józseftől választotta fél könyvének címét: "Ragyogjon a bordal!" "A helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van és nemcsak látvány, hanem géniusz" - idézi Hamvas Béla szavait. A kötet hátoldalán rövid összefoglalót olvashatunk a második részről: "Bor és irodalom témaköréről szóló sajátos kis antológia, versidézet és «borvirág» gyűjtemény jött létre. Ennek ismeretében a nemzet pozitív érzelmeitől a szakralitásig, fájdalmaitól az önazonosság kérdéséig, a múlthoz fűződő, feldolgozatlan érzelmekig, problémákig ívelhet a bordalok értelmezése. Hiszem, hogy ez az írásom nemcsak a borról szól, hanem a borívó emberről, a »Jó kedvvel, bőséggel« öröméről - a nemzethez tartozás identitásáról -, rólunk, mai magyarokról is." Ez a fejezet a bor fogyasztóit szellemi kalandozásra hívja a kultúra - azon belül az irodalom - ösvényeire, hogy az általuk megrajzolt tükörben vetítse vissza azt a csodálatos érzésvilágot, amely a borban testet ölt. A kötetben sorjázó idézetek, definíciók sorát hosszan idézhetnénk! A szerző lenyűgöző ismeretanyaggal, tájékozottsággal, a költői világ kisugárzását megjelenítő érzékletes stílusban tárja elénk a világ- és magyar irodalom borhoz köthető, az által ihletett gyöngyszemeit - az ókori görög és latin kultúrától napjainkig. Janus Pannoniustól a kortárs magyar költőkig, írókig. A bor dicsérete nemcsak a műköltészet, a szépirodalom sajátja, a népszokásokban, a népköltészetben is meghatározó motívumkincsként van jelen.
Legvégül idézem a borkultúra világhírű egri művelőjének, Gál Tibornak gondolatát, aki már az égi szőlőskertek szorgalmas munkása: "A jobb életminőséghez a ház és a szép ruha mellett hozzá tartozik a jó bor is." Az egri Korona Borház tulajdonosának, Rácz Józsefnek jókívánsága pedig így hangzik: "Legyen mindannyiunk örömforrása a jó magyar borok fogyasztása."
Az Egri Korona Borház támogató együttműködésével, a Hungarovox Kiadó által Budapesten 2016-ban megjelentetett színes keménytáblás borítású, igényes kivitelezésű, színes ábrákkal, gyönyörű fotókkal gazdagított kötet ösztönzi az érdeklődőket, hogy bátran vegyék kézbe, olvassák; általános műveltségünk gyarapodását is szolgálja.
Gratulálunk a szerzőknek és a kivitelezésben munkálkodóknak a gyönyörű, nagyon értékes, sok honfitársunk ismereteit gazdagító kiadványhoz.
A kapuvári Plébánián tartott előadás végén Radó Tamás atya vezetésével az olaszországi autóbusz baleset áldozataiért imádkoztak a jelenlévők.

szöveg: DukainéM.
kép: Vargyasné Kapuvári Erzsébet