Mária, téged sosem ért
a vétek, vallja az Egyház,

hirdetik a népek.
Fényed ez újkor
felragyogni látta,
szent neved áldja.

Boldog a barlang, hol te
megjelentél, - isteni jóság
tanúsága lettél.
Fénylesz időtlen,
mennyei sugárban:
szűz, makulátlan!

 

Gyógyít a forrás, feltörve
 a mélyből,
- új Siloé-tó
szikla rejtekéből,
- Szeplőtlen Asszony,
áraszd a kegyelmet,
- tárd ki a mennyet!

2017. február 09.: Szűz Mária Lourdes-i megjelenése

 

Szűz Mária első Lourdes-i jelenésének emléknapja, valamint a Betegek Világnapja alkalmából Szent Anna plébániatemplomunkban 2017. február 9-én este 6 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk, Radó Tamás atya. Bevezetőjében így köszöntötte a megjelent híveket: Jézus, aki betegségeinket hordozta és fájdalmainkat viselte, ő legyen veletek! Szent Jakab leveléből halljuk a szentleckét, amelyben a beteg szentségének alapítását olvashatjuk: Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt. Ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. Kérjük Istentől testi és lelki gyógyulásunkat, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bájuk meg bűneinket!"
A szentmisén Tamás atya és káplánunk, Krisztián atya szolgáltatták ki a betegek szentségét.
A jelenlévő hívek közül többen járultak az atyák elé, hogy a betegek szentségében részesítsék őket.
Az önfelajánlás imádságot a kivetítőről közösen mondták el a jelenlévők. A liturgián elhangzott könyörgő imádságokban a Lourdesban megjelent Boldogságos Szűz Anyához, a Betegek Gyógyítójához fordultunk és kértük közbenjárását, hogy a Betegek Világnapján a Jézus Krisztushoz intézett kéréseink meghallgatást nyerjenek.

 "Február 11-én fogjuk ünnepelni az egész Egyházban, és legfőképpen Lourdes-ban a Betegek XXV. Világnapját, amelynek ez a témája: Csodálat Isten tettei iránt: "Nagyot művelt velem a Hatalmas..." (Lk 1,49). Ez a világnap, amelyet elődöm Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben s először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek, különleges alkalmat jelent, amely felhívja a figyelmünket a betegek, és tágabb értelemben a szenvedők helyzetére. Ugyanakkor arra is emlékezteti az értük munkálkodókat: a családtagokat, egészségügyi dolgozókat és önkénteseket, hogy adjanak hálát az Úrtól kapott hivatásukért, hogy beteg embertársaik mellett lehetnek. Ez az évforduló továbbá megújítja az Egyház lelki erejét, hogy mindig a lehető legjobban végezze a legszegényebbek, a betegek, a szenvedők, a kirekesztettek és elfeledettek szolgálatát Azok az imaalkalmak, szentmisék, a betegek kenetének kiszolgáltatása, a betegekkel való megosztások, a bioetikai és pasztorálteológiai témákról szóló előadások, amelyek ezekben a napokban Lourdes-ban zajlanak majd, nyilvánvalóan újabb fontos hozzájárulást jelentenek majd ehhez a szolgálathoz." (Részlet:Ferenc pápa üzenete a Betegek XXV. Világnapjára_2017.február 11.)
 
Urunk Jézus Krisztus!
 
 

Te földi életedben szeretettel hajoltál le a betegekhez és meggyógyítottad őket. Édesanyád közbenjárását is kérve fordulunk most hozzád, tartsd távol a szenvedés keresztjét minden embertől, akiket betegséggel látogatsz meg, adj nekik gyógyulást, vagy erősítsd meg őket kegyelmeddel a szenvedések elviselésében, a betegek gondozóit jutalmazd meg áldozatos munkájukért és minden embernek add meg a végső állhatatosság és a jó halál kegyelmét, aki élsz és uralkodol mindörökké.

 
kép és szöveg: DukainéM.