Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

2017. február 26.: Szentségimádás

 

Farsang vasárnap, 2017. február 26-án 14 órai kezdettel a kapuvári Szent Ferenc-templomban az Oltáriszentség magasztalására jöttek össze a hívek. Az imaóra első részében az Oltáriszentség rózsafüzért mondták el plébánosunk Radó Tamás atya vezetésével. A tizedek között az Oltáriszentséget dicsőítő énekek hangzottak el. Az imaóra következő perceiben Bernáth Krisztián káplán atya előimádkozásával a legméltóságosabb Oltáriszentség litániáját imádkozták. Szentségimádás végén elimádkozták az Apor Vilmos Imaszövetség imádságát, melyben kérték a Győrött vérrel könnyezett Szűzanya közbenjárását, papi és szerzetesi hivatásokért. (Ezért van az alábbi ima.)

 

"Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek."
(Részlet az Apor Vilmos Imaszövetség imádságából)

 
kép és szöveg: DukainéM.