2017. március 17.: Keresztúti ájtatosság

 

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival

Az idei esztendő nagyböjtjének kapuvári harmadik keresztútján, 2017. március 17-én este 6 órai kezdettel plébánosunk, Tamás atya vezetésével a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola felső tagozatosai Némethné Tóth Katalin tanárnő kíséretével, és a hívekkel közösen imádkoztak. A keresztút stációinál Páli Szent Vince gondolatait, keresztúti imádságait olvasták a diákok.
Részletek az elhangzottakból:
I. állomás: Pilátus elítéli Jézust
Ha vádolnak minket, akár igazságtalanul is, emlékezzünk Páli Szent Vince szavaira, akit egyszer hamisan lopással vádoltak: Mentegetni fogod magadat? Nem igaz, amivel gyanúsítanak téged. Ő nem - mondta magában, gondolatát az Istenhez emelve – mégis türelemmel el kell viselnem ezt.
II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Páli Szent Vince tanítása: Nem elég, ha én szeretem az Istent, ha a felebarátom nem szereti Őt.
III. állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
Páli Szent Vince így figyelmeztet minket: Felelősek vagyunk nem csak azért a rosszért, melyet teszünk, hanem azért a rosszért is, melyet hibáink miatt más emberek elkövetnek.
IV. állomás: Jézus szent anyjával találkozik
Az Ő közbenjárásában bízott Páli Szent Vince is: Vegyetek kezetekbe rózsafüzért. Vegyetek kezetekbe érmet vagy feszületet. Lelketeket emeljetek fel az Istenhez, és beszéljetek Vele.
V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak
Mi is segíthetünk magának az Üdvözítőnek, amiről Páli Szent Vince azt mondja: A szegényeket szolgálva magát Jézus Krisztust szolgáljuk.
VI. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Páli Szent Vince az ilyen szolgálatokat is szükségesnek tartotta. Amikor ment vissza egy betegtől, akit meggyóntatott és megáldoztatott, ez a gondolata támadt: Nem lehetne-e összegyűjteni nőket, és arra bátorítani őket, hogy az Istenbe vett hitük erejével rászorulókat és betegeket szolgáljanak?
VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
Azt kell kérdeznünk magunktól, mint Páli Szent Vince: Megérdemeltük-e azt a kenyeret, melyet elfogyasztunk? Ezt a kenyeret, melyet a szegények munkájának köszönhetünk? Jézus, taníts meg minket elfogadni a saját és más emberek gyengeségét, de ne engedd, hogy mindent ezzel próbáljunk magyarázni.
VIII. állomás: Jézus megvigasztalja a síró asszonyokat
Páli Szent Vince szerint feladatunk a következő: Egyszerűen kell beszélnünk, soha nem kétértelműen; soha nem keresve saját anyagi vagy érzéki hasznunkat; sohasem azzal a szándékkal, hogy valakit a mi oldalunkra csábítsunk; sohasem a saját dicsőségünkre vagy nyereségünkre.
IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Mi is próbáljunk Páli Szent Vince tanítását követve élni, aki azt mondja: A munka saját magában, hála Istennek, penitenciaként szolgál nekünk a fáradság miatt, melyet a testünktől kíván.
X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Páli Szent Vince így figyelmeztet: Krisztus megalázkodása a szeretet. A szeretet az Ő munkája volt. Szeretetből szenvedett és imádkozott. Minden, ami történt Krisztus bensőjében és egész külső tevékenysége során, ez nem más, mint a szeretet állandóan ismételt aktusai. A szeretet vezette Őt ahhoz, hogy megvetette mindazt, ami a világé, megvetette a világ szellemét, a vagyonát, fölébe állt az örömöknek és dicsőségnek.
XI. állomás: Jézust keresztre feszítik
Az engedelmesség erényét Páli Szent Vince nagyra becsülte, és azt mondja: Boldogok, akik engedelmesek voltak, és szerencsétlenek azok, akik gőgösek, akik nem tudnak engedelmeskedni. De boldogok azok is, akik még nem hallgattak a rosszra, és mindig szeretnének engedelmessé válni.
XII. állomás: Jézus meghal a kereszten
Milyen kell, hogy legyen az én szeretetem? Páli Szent Vince így válaszol: Szeretettel szenteljük magunkat Istennek, szeretettel, amely néha fájdalmat okoz. Urunk és sokan a szentek közül is többet tettek szenvedésük által, mint tevékenységük által.
XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről
Páli Szent Vince mondja: Szűz Mária kegyelemmel teljes, és mentes minden bűntől. Ő a példaképünk, hogyan kell felkészülnünk Urunk eljövetelére.
XIV. állomás: Jézus testét sírba teszik
Miért halnak meg azok is, akik annyi jót tesznek? A feltett kérdésre Páli Szent Vince így válaszol:
Isten néha próbára tesz bizonyos embereket, és ezért engedi azt, hogy ilyen dolgok történjenek.

 

"Urunk, végigjártuk Veled a keresztutat. Ez az elmélkedés segítsen nekünk másképp nézni minden eseményre, amely velünk történik. Segíts, hogy kövessünk Téged a kereszt hordozásában és a felebarátaink iránti irgalmasságban. Akkor azzal a reménnyel élhetünk, hogy találkozunk Veled, Szent Édesanyáddal, Páli Szent Vincével és mindazokkal, akik drágák a mi számunkra." (Befejező ima)

 
kép és szöveg: DukainéM.