Megváltó királyunk elébe megyünk,
Méltó tisztelettel Urunkhoz legyünk,
Hozsannát kiáltson néki minden hív,
Dicsérettel áldást mondjon nyelv és szív...

Forrong a város nyugtalan, mert hallja hírét jöttinek,
De méltón zengik énekét - seregben mind a gyermekek.

2017. április 09.: Virágvasárnap

 

"Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: »Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.« Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt: Mondjátok meg Sion lányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, Szelíden, szamárháton ülve, Egy teherhordó állat csikóján.
A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: »Ki ez?« A tömeg pedig ezt felelte: »Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.«" [Mt 21,1-11]

Szent Anna plébániatemplomunkban 2017. április 09-én, virágvasárnap a 9 órai szentmisén emlékeztünk meg Jézus jeruzsálemi bevonulásáról.
A szentmise elején Radó Tamás atya a ministránsokkal és a tanácsadó testület tagjaival a templomkertbe vonult, ahol megszentelte, majd kiosztotta a szabadtéri oltáron elhelyezett barkaágakat. Az Úr bevonulásáról szóló evangélium után a miséző atya "Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját és induljunk békességgel, Krisztus nevében!" felszólítással indította a körmenetet a templomba. A Páli Szent Vince Katolikus-iskola harmadik osztályosai pálmaágakat és színes ruhákat terítettek a templom kövezetére, melyen a szentmisét bemutató plébánosunk áthaladt. A körmenet ünnepi csúcspontja a kereszt imádása volt. A templom szkólája a hívekkel közös énekléssel fejezték ki kereszthódolatukat. A liturgia Jézus szenvedéstörténetével, a Passióénekléssel folytatódott, melyet a kapuvári Haydn kórus előadásában hallhattunk.

 
Imádság
 
Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló kereszten. Társaid szeretnénk lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
kép és szöveg: DukainéM.