Áhitattal készülődjünk, testvérek,
Emlékére ama titkos estének,
Hol a piros borbul
Krisztus vére csordul,
S lesz kenyér áldozata testének. ...

Mondá Jézus az utolsó szent estén:
"Vérem e bor, ez a kenyér én testem".
Hiszem, amit mondott,
Aki hisz, az boldog,
Hát még aki lakomáját élveztem! ...

2017. április 13.: Szent Háromnap - Nagycsütörtök

 

Jeremiás siralmai templomunkban

Nagycsütörtökön este 7 órakor kezdődött Szent Anna plébánia-templomunkban az utolsó vacsorára emlékező ünnepi szentmise. A szentmise elején, a dicsőítés felhangzását követően elnémult az orgona, a templom csengői és a templom harangja. Már a régi öregek is úgy tartották, hogy "Rómába mennek és ott gyászolják Krisztust."
A szentmise végén következett az oltárfosztás: a miséző atya a ministránsok kíséretével körmenetben vitte az Oltáriszentséget a Szent József mellékoltár szentségházába, majd az oltár díszeit távolította el. Ezek a pillanatok emlékeztettek bennünket Jézus elfogatására és ruháitól való megfosztására.
Az oltárfosztás után, az éjszakai virrasztás elején plébánosunk, Tamás atya vezetésével a templom szkólája és a jelenlévő hívek a Jeremiás siralmait énekelték.
Elhangzott: Jeremiás próféta siralma a szenvedő Messiásról; Aranyszájú Szt. János püspök katekéziséből: Krisztus vérének ereje; Olvasmány a zsidókhoz írt levélből az örök Főpapról; Litánia a Keresztre feszítetthez (Kyrie Pueroszem)
A 22 óráig tartó virrasztás ideje alatt énekes-imádságos imaórát tartottak az imacsoportok.

kép és szöveg: DukainéM.