2017. április 30.: A Világosság útja

 

"Via lucis"
A Fény, a Feltámadás, a Világosság útja

"A feltámadt Krisztusban, aki a mi üdvösségünk, járjuk be imádságos lélekkel a világosság útját. A reményre nyitott szívvel fogadjuk a Feltámadott minden ajándékát. Ő, aki az élet Ura, világosítsa meg világunkat, és adjon nekünk erőt, hogy békességszerzők és Isten országának építői lehessünk." (Bevezető ima)

Szent Anna-plébániatemplomunkban húsvét harmadik vasárnapján, 2017. április 30-án délutáb 2 órakor kezdődött litánián a megváltás kegyelméért a Via lucis-t, a Fény, a Feltámadás, a Világosság útját imádkoztuk. Az egyes stációkat a kivetített képek szimbolizálták. Az állomásokhoz tartozó evangéliumi szakaszokat, kapcsolódó imádságokat plébánosunk, Tamás atya és káplánunk, Krisztián atya felváltva olvasta fel. A hívek rövid válaszimája így hangzott: "Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak!"
A stációk között húsvéti énekeket énekeltünk.
A Via lucis-t a nagyböjti időszak keresztúti imádságához hasonló módon lehet imádkozni. A feltámadás utáni eseményekről elmélkedő 14 állomásból áll:

1.
 
Jézus feltámad a halálból
2.
 
A tanítványok üresen találják a sírt
3.
 
A Feltámadott megjelenik Mária Magdolnának
4.
 
A Feltámadott találkozik az emmauszi tanítványokkal
5.
 
A Feltámadott együtt étkezik az emmauszi tanítványokkal
6.
 
A Feltámadott megjelenik az apostoloknak
7.
 
A Feltámadott hatalmat ad a bűnök megbocsátására
8.
 
A Feltámadott megerősíti Tamás hitét
9.
 
A Feltámadott megjelenik Tibériás tavánál
10.
 
A Feltámadott átadja Péternek a legfőbb hatalmat
11.
 
A Feltámadott elküldi tanítványait a világba
12.
 
A Feltámadott felmegy a Mennybe
13.
 
A Tanítványok Máriával együtt várják a megígért Szentlelket
14.
 
A Feltámadott elküldi a Szentlelket
"Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus a mi urunk által. Ámen." (Befejező ima)
kép és szöveg: DukainéM.