2017. április 30.: Búzaszentelés

 

Búzaszentelő ájtatosság Kapuváron

Húsvét harmadik vasárnapján, 2017. április 30-án az esti 7 órai szentmise keretében Szent Anna plébániatemplomunkban tartotta a búzaszentelés szertartását Radó Tamás plébános atya. A ministránsokkal körmenetben vonult az égtájakat szimbolizáló mellékoltárokhoz, és bőséges, jó termésért imádkozott. A Jóisten áldását kérte vetéseinkre, gyümölcsöseinkre. A főoltárhoz visszatérve megszentelte az ott elhelyezett friss hajtásokat. A szentmise a befejező áldással ért véget.

"Könyörögjünk! Örök, mindenható Isten, aki az eget és a földet, a tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűrjeinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked. Krisztus a mi Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon vetéseinkre és maradjon rajtunk mindenkor. Ámen."
kép és szöveg: DukainéM.