2017. május 07.: Elsőáldozás

 

Közösen ünnepeljük a szivárvány alatti létünket

A kapuvári Szent Anna plébániatemplomban május első vasárnapján, 2017. május 7-én a 10 órai szentmisén tartották a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola 3.a osztályosainak elsőáldozását.
Bernáth Krisztián atya a szentmise bevezetőjében így fogalmazott: A mai vasárnapon közösen ünnepeljük a szivárvány alatti létünket. A szivárvány Istennek az emberekkel kötött szövetségének a jelképe, melyben elsőáldozási gyermekeinket Istenhez akarjuk kapcsolni. Az elsőáldozás kommunió, ami annyit jelent, hogy egyesülünk Jézussal és mindazokkal, akik hisznek benne.
Szentbeszédét azzal a megállapítással kezdte, hogy húsvét 4. vasárnapján, Jó pásztor vasárnapján járulnak első szentáldozáshoz a jelenlévő gyermekek, akik a szentmise áldozati részében találkozhatnak Jézussal. Az Úr Jézus a mai napon a szivárvány színei alatt akar egybegyűjteni. A szivárvány színei a hívőket jelképezik, Jézushoz minden egyes hívő csatlakozik. Ő a fehér szín. A vízözön után Isten az égen megjelenő jellel, a szivárvánnyal erősítette meg az emberrel kötött szövetségét. A mai napon ti is megújítjátok az Istennel kötött szövetségeteket. Találkoztok az Úr Jézussal a kenyér színe alatt, az Oltáriszentségben. Ebben az órában közösségben vagyunk az Istennel, ez legyen számotokra fontos. Legyetek a szövetség aktív tagjai a szentmise közösségében és az Úr asztalánál, hiszen innen részesültök az ő áldozati, szövetségi lakomájából, a szentáldozás alkalmával. Erre az ajándékozásra Jézus minden szentmisében vár. Ki ne szeretne ajándékot kapni. Legyetek hálásak az Istennek, szüleiteknek, felkészítőiteknek, Isten szövetségesei lehettek.
Kedves momentum volt, amikor a gyermekek mécsessel a kezükben mondták el a keresztségi fogadalmukat, majd a mécseseket az oltárra helyezték el.
A szentmise egy-egy részében, rövid szövegek elmondása után, a szivárvány színeire emlékeztető szalagokat adtak át a gyerekek Krisztián atyának, aki az oltárnál elhelyezett keresztre sorba felrakta azokat.
1. piros: A szeretet jele. A szentmisében Isten szeretetét ünnepeljük.
2. narancs: Az öröm kifejezése. Örülünk, hogy Jézus nekünk ajándékozza magát.
3. lila: A bűnbánat jele, nagyböjti időben gyakran láthatjuk ezt a színt.
4. kék: Az ég és a víz színeire emlékeztet. A víz életet ad.
5. sárga: A nap jele, mely világít, ragyog és érleli a föld terméseit.
6. sötétkék: A szivárvány fontos színe: hitünkre emlékeztet bennünket.
7. zöld: Remény színe. Ha napról napra bízunk Isten segítségében, akkor reményben élünk.
Könyörgő imáikban megemlékeztek szüleikről, egyházközségünk tagjairól, szegényebb sorsú gyermektársaikról, a betegekről, szenvedőkről. Azután a szülőket köszöntő verset mondták el közösen. Szorgalmas ministrálásáért két elsőáldozó fiú részesült dicséretben és jutalmazásban. Meghitt pillanatoknak lehettünk szem-, és fültanúi, amikor az elsőáldozók köszöntőt mondtak édesanyák napja alkalmából, majd a kezükben lévő rózsaszálat átadták az édesanyjuknak.
A szentmise után közös fényképezéssel ért véget az elsőáldozási ünnep.          

 
Jóságos Istenünk! Ma összegyűltünk a szivárvány színei alatt, hogy együtt ünnepeljük az oltárod körül összegyűlt gyermekek első szentáldozását. A szivárvány az emberek iránti szeretetednek jele. Jézus a kereszten kötött új szövetséget velünk a Nevedben. Ezt ünnepeljük a szentmisében. Adj nekünk erőt e lakoma által ahhoz, hogy mi is olyan szivárványokká válhassunk, akik embertársaiknak reményt visznek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
 
kép és szöveg: DukainéM.