Gyóni Géza: Csak egy éjszakára (versrészletek)

 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

2017. június 04.: Megemlékezés a hősökre

 

Katonahőseinkért imádkoztunk

A 2001. június 19-én elfogadott törvény alapján, hazánkban minden év májusának utolsó vasárnapján, a Magyar Hősök Emlékünnepén az "elmúlt ezredév magyar hőseire" emlékezünk. Ezen a napon országszerte tartanak megemlékezéseket azoknak a magyaroknak az emlékezetére, akik harcoltak Magyarországért, az Árpád-kortól napjainkig.
2017. május utolsó vasárnapján elsőáldozók ünnepi szentmiséjét tartottuk Szent Anna plébániatemplomunkban, ezért a katonahőseinkről megemlékező szentmisét és városi megemlékezést egy héttel később, pünkösdvasárnap (június 4-én) 9 órai kezdettel tartottuk. Az ünnepi liturgiát bemutatta plébánosunk Radó Tamás atya.
Szentbeszédében „az ifj. Lucius Annaeus Seneca római politikus és költő Kr. u. 52-ben keletkezett írásának lényegi mondanivalóját emelte ki. Az írás a haza érdekét tartja szem előtt, amikor a test képének a felidézésével az egymás iránti figyelmes bánásmódra szólít fel. Nézete szerint a haza tiszteletreméltónak mondható, tehát a haza részének számító polgárok is tiszteletet érdemelnek. Pál apostol –aki Seneca kortársa volt- a Korintusiaknak írt első levelében azonban új értelmezésben magyarázza, vagyis a keresztény közösség összes tagjának az egyenértékűségét kívánja világossá tenni. Pál emlékezteti a Krisztust követők közösségét arra, hogy a keresztségük előtt megvallották „Jézus az Úr”, vallomásukat a Szentlélek működésének köszönhették. Az apostol azt is egyértelművé teszi, hogy a személyre szabott ajándékok eredete közös, a „Lélek ajándékait, megnyilvánulásait mindenki az egész közösség hasznára kapja.” Kivétel nélkül megvalósíthatja mindenki azt, amire a Lélek indítja, képessé teszi. A Lélek által átjárt emberek általában nem vonják magukra a figyelmet; nemzeti és társadalmi különbségek sem osztják meg őket. A Jézus Krisztust megvallóknak ebben a sokszínű közösségben mindenki részesévé válik Krisztus teste életének és működésének. A lélektelen emberek miatt mindig panaszkodhatnánk, de sokkal többet jelent, ha a Lélek megnyilvánulásait fel tudják fedezni a környezetükben és teljes odaadással részt vállalnak a világot átalakító tevékenységben.”
A szentmisét követően a templomból körmenetben vonultunk ki a város főterére, a világháborús hősök emlékművéhez, ahol folytatódott a megemlékezés. Az ünnepséget nyitó Himnusz elhangzása után Najdek Lászlóné olvasta fel Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét. (A világháború jeles katonaköltője. Przemyśl ostromakor, 1915-ben orosz fogságba került s a krasznojarszki fogolytáborban halt meg.) Tamás atya könyörgő imát olvasott fel a harctereken elesett katonahősökért, akik életüket áldozták magyar hazánkért. A város nevében Hámori Gyögy polgármester és Budai Imre alpolgármester koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán.
A megemlékezés a Boldogasszony Anyánk régi magyar himnusz eléneklésével ért véget. A díszőrséget a Kapuvár és környéke hagyományőrzők adták.

 

Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent Fölséged elé, hogy a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz nekik és adj megnyugvást az örök békesség honában. ….”
„Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Ámen.

(Hősi halottakért_imarészlet)
 
szöveg és kép: DukainéM.