2017. június 11.: Szentháromság vasárnapja

 

Szent Anna plébániatemplomunkban 2017. június 11-én, Szentháromság vasárnapján a 9 órai ünnepi szentmisét Bernáth Krisztián káplán atya mutatta be.
A szentmise bevezetőjében a Szentháromság hittitkáról rövid elmélkedésben fejtette ki gondolatait: Ma a Szentháromság ünnepét üljük.A Szentháromságban három isteni személy van, Atya, Fiú, Szentlélek, személyiségük és a kapcsolatuk egymással ismertek számunkra, de mégsem csak emberi értelmünkkel felfedezett valóság, hanem az isteni kinyilatkoztatás által felfedezett igazság áll előttünk. Hittitokról beszélünk, mert az emberi értelem azt felfogni képtelen. A Szentháromság hite jelen van az Egyházban a kezdetektől fogva, a keresztség kiszolgáltatásában, az igehirdetésben és az imádságokban. A keresztség révén mindannyian közvetlen kapcsolatban vagyunk az Atyával, a Fiúval, és a Szentlélekkel.”
A szent liturgiát követően a templomból énekes-imádságos körmenet vonult közös imádságra a Szentháromság kápolnához, mely Kapuvár nyugati városrészén, a 85-ös főútvonal mellett található. Krisztián atya a Szentlélekről szóló litániát imádkozta el közösen a hívekkel, melynek végén könyörgő imádságot mondott. A szertartás a papi áldással zárult.

Könyörögjünk! Istenünk, te megszenteled Egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amit egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveid szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Szentháromság-kápolna épülete az 1938-as újraépítés és a többszöri felújítás által maradt fenn az utókor számára, az arra elhaladó embereket figyelmeztetve a Szentháromság dicsőítésére. Falán elhelyezett emléktábla őrzi a felújítások éveit és az adományozók nevét.
szöveg és kép: DukainéM.