2017. június 18.: Úrnapja

 

„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,51-58)

Úrnapján, Krisztus Testének és Vérének ünnepén 9 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya. A szent liturgiához kapcsolódó szentségi körmeneten a hívek sokasága mellett részt vettek az idei évben elsőáldozó harmadik osztályosok is. A kislányok virágszirmokat hintettek. A virágszirmok hintése, az oltárok gyönyörű díszítése, a dicsőítő imák, az énekek és az egész méltósággal teli körmenet annak a titoknak a szépségére irányítja a hívő emberek figyelmét, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Az általa alapított Eucharisztia szentsége, Krisztus testének és vérének emlékezetét megőrzi mindörökké. A körmenetben, az egyes oltároknál Tamás atya az Oltáriszentséghez kapcsolódó evangéliumi szakaszokat olvasott fel, majd szentségi áldást adott.


A körmenet útvonalán az oltárok sorrendje:

  1. Gimnázium- fiatalok,
  2. Katolikus óvoda – óvónők és szülők
  3. Katolikus-iskola – gyermekek és pedagógusok
  4. Templomkert- asszonyok

A templomba visszatérve, a Te Deum, valamint a Pápai-, és a Magyar Himnusz eléneklésével fejeződött be az ünneplés.

A szentmisén és a körmeneten részt vettek a kapuvári hagyományőrző csoport tagjai.
szöveg: DukainéM.
kép: Vargyasné Kapuvári Erzsébet