Krisztus Jézus Nagyanyjának,
Dicsőséges Szent Annának,
Zengjen buzgó éneket,
Szívünkből a szeretet.
Kérünk te szent magzatodért,
És kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna
Krisztus Jézus nagyanyja,
Légy híveid oltalma.

Te vagy azon áldott szent föld,
Melyből ama szép virág nőtt,
Szüzességnek liljoma,
Üdvözítőnk Szent Anna
Kérünk te szent...

2017. július 22.: Búcsú előesti szentmise

 

Szent Anna ünnepének előestéjén 2017. július 22-én, szombaton 19 órai kezdettel búcsúi ünnepet megnyitó szentmisét mutatott be plébánosunk Radó Tamás atya.
A liturgia elején köszöntötte a megjelent híveket és az Ars Camerata kórust, amely 2006 óta hagyományként megnyitja a Szent Anna-búcsút, majd folytatta mondandóját: "A búcsú a megbocsátott bűnök után fennmaradó büntetés elengedését jelenti, amelyet saját magunkért, vagy egy elhunytért ajánlhatunk fel, ha a kegyelem állapotában vagyunk és imádkozunk a Szentatya szándékára. Az olvasmány és az evangélium a mindennapi élet valóságára hívja fel a figyelmünket: a világban és bennünk együtt van a jó és a rossz, a búza és a konkoly. A Szentlélek Isten segít bennünket, hogy lehetőség szerint a jót válasszuk, tanít bennünket Szent Pál apostol a szentleckében. Hogy a mai estén is méltó legyen imádságunk egyházközségünkért, városunkért és családjainkért, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, átgondolva, vajon a jó, vagy a rossz diadalmaskodott bennünk a héten!" 
A szertartás zenei szolgálatát az Ars Camerata kórus végezte, Brandné Szabó Ildikó vezényletével. Előadásukban felhangzott: Krisztus Jézus Nagyanyjának - népének; Est: C-dúr Miséből részletek; Javier Busto: Ave Maria; Gardiner: Áldd meg e házat; Népavier Busto: O magnum Mysterium; Aki nékem szolgál; Vivaldi: Gloria; Szent Annához, Mária anyjához…; Orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit

szöveg és kép: DukainéM.