2017. augusztus 20.: Szent István ünnepén

 

Szent István király ünnep Kapuváron

Augusztus 20-án emlékeztünk meg I. Szent István apostoli magyar királyról, Magyarország fővédőszentjéről, aki nemcsak a földi hazát, hanem az égi hazát is megteremtette a magyarok számára.
Kapuvár város ünnepi rendezvénye - a korábbi évektől eltérően - a Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület hintós fogatainak látványos érkezésével kezdődött. Az egyesület tagjai hozták az új kenyereket.
"Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?..." hangzott fel az ünnepi szentmise bevezető éneke a kapuvári Nagytemplomban 2017. augusztus 20-án 9 órai kezdettel, amikor Radó Tamás plébános, a szentmise celebránsa a ministránsok és népviseletbe öltözött kapuváriak, valamint az új kenyerekkel érkező pár kíséretével érkezett a templomba.
Az új kenyerek megáldásával, megszentelésével ért véget a templomi ünnep.
A városi megemlékezés a Kis-Rába folyó partján álló Szent István és Gizella szobornál folytatódott, ahova a templomból közösen vonultak az ünneplők. Bíró Péter a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazgatóhelyettese ünnepi beszédében így szólt az egybegyűltekhez:
"Ma és a környező napokban a Kárpát-medence és a nagyvilág megemlékezik Magyarország királyáról, Magyarország fővédőszentjéről. Hálát adunk a Gondviselésnek, hogy döntő időben őt állította a magyarság élére. Már I. András idejében csírázik tisztelete. Szent László, akinek emlékévét idén ünnepeljük, 1083-ban pápai engedéllyel szentté nyilvánítja, Könyves Kálmán példaképének tekinti, Mária Terézia hazahozatja Raguzából a Szent Jobbot és megalapítja a Szent István Rendet, amely felújítva ma a legújabb, legnagyobb állami kitüntetés.
Városunkban Szent István emlékezetét nem csak a közadakozásból felállított István és Gizella szobor őrzi, hanem a Szent Anna templom oltár feletti szép freskója is, a korona felajánlásról is. Szent István megmutatta a maga teljességében, milyen a keresztény király, a keresztény ember. S ha nem is tudott érzelmileg mindenkit egyszerre megnyerni a maga meggyőződésének, rokonszenves, tekintélyparancsoló és biztonságot sugárzó példát adott a keresztény emberségből. Szent Istváni intelmeinek soraiból közvetlenül sugárzik felénk a szent király meggyőződése, elhivatottsága, felelősségtudata és alázata, de a Gondviselésbe vetett rendíthetetlen reménye is. Szent István olyan nagy formátumú uralkodó és államférfi volt, akinek érdemeit a külföldi kortársak is elismerték. István király álma egy erős, független európai királyság megteremtése volt, s ezt sikerrel meg is valósította.
Nem volt vesztes háborúja, de még csak elvesztett csatája sem volt a királynak. Nyugaton a németek, keleten a besenyők támadását verte vissza és sikeres hadjáratot vezetett a bolgárok ellen is. Az a közigazgatás, vármegye-rendszer, amelyet létrehozott mind a mai napig, a magyar állami közigazgatás alapja. Szent István álma a gyarapodó, független, erős keresztény állam, kiállta az idők próbáját. Ezer éves fennállása alatt a magyar állam és a magyar nemzet súlyos vérveszteségeket szenvedett, mégis itt vagyunk, megmaradtunk, miközben a minket legyőző világbirodalmakról már csak a történelemkönyvek lapjain olvashatunk. Fia, Imre herceg halála után megtörve a fájdalmak, a betegség és a trónutódlás gondjai közt felajánlotta koronáját és hazáját a Szűzanyának. Így lettünk Mária országa, Regnum Marianum és bátran fordulhatunk égi Édesanyánkhoz, a Magyarok Nagyasszonyához oltalomért, közbenjárásért."
A szónok a csángó magyarok népénekének soraival fejezte be beszédét:

Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél,
De főkképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!
Szent István, nézz mennyből le a szép magyar népedre!
Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának
Föláldoztad Hazánkat, szentelted Koronánkat!
Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!

Szent István, nézz mennyből le a szép magyar népedre!

Az ünnepi beszéd elhangzása után Kapuvár Város Önkormányzata nevében Hámori György polgármester, dr. Hoffer Imre és Budai Imre alpolgármesterekkel koszorút helyezett el a Szent István szobornál és a Hét Vezér kopjafáinál. Az intézmények és a pártok képviselői is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
A városi ünnepségen közreműködtek: Haydn-vegyeskar Lukovits Györgyi karnagy vezetésével, valamint a Versmondó Stúdió tagjai.

szöveg és kép: DukainéM.