"... Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő,
amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert az Isten tanítása és
az imádság megszenteli." (1Tim 4,3-5)

2017. október 01.: Hálaadás a terményekért

 

Hálaadás a terményekért

Termény-betakarítási hálaadó szentmisét mutattak be papjaink október 1-jén a plébániánkhoz tartozó minden miséző helyen. A liturgiákon elhangzott imádságokban megköszöntük a Jóistennek, hogy az idei esztendőben is gondoskodott a terményekről, amelyeket az emberek javára érlelt meg a föld. 
Szent Anna-plébániatemplomunkban ezen a napon a 18 órakor kezdődött szentmisét plébánosunk, Radó Tamás atya mutatta be. Az oltár előtt elhelyezett feldíszített asztalra kerültek az idei év termései: különféle zöldségek, gyümölcsök, a bor és a kenyér. Az áldozás utáni könyörgést követően az áldásra előkészített terményekhez vonult a ministránsokkal együtt, ahol a hívekkel közösen hálaadó litániát mondott. A szertartás az "Áldunk téged Istenünk" (Te Deum) eléneklésével fejeződött be.

1. Áldunk téged, Istenünk, És csodáljuk égi erőd. Ég, föld rólad szól nekünk. Térdre hullunk színed előtt. Mert te mindig szent és nagy, Változatlan egy Úr vagy.

2. Minden élő téged áld. Angyalének szárnyal feléd. Minden kérub és szeráf Néked mondja dicséretét. Néked hódol, rád tekint. "Szent, szent, szent!" - azt zengi mind.

3. Téged áldunk, Istenünk. Téged dicsér szolgálatunk. Életünk tiéd legyen! Hálát mondjon minden napunk! Bűntől, bajtól védj te meg! Áldd meg, óvd meg népedet!

4. Irgalommal nézz le ránk! Mint ígérted, légy mivelünk! Benned bízunk, jó Atyánk. Szent nevedről énekelünk. S mert reményünk csak te vagy, Veszni minket, ó, ne hagyj!

Könyörögjünk! Mindenható Atyánk, minden jó ajándékozója, te tartasz fenn mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről. Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy az örökkévalókat is elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

szöveg és képek: DukainéM