2017. november 01.: Mindenszentek ünnepén

 

Mindenszentek napja, az öröm ünnepe

"Mindenszentek napja, az öröm ünnepe és nem a szomorúságé. Hiszen azokat a szenteket - minden szentet ünnepeljük, akik eljutottak életük, és minden emberi élet végső céljára, az örök boldogságra, Istenboldogító színe látására. Tévedés lenne azt képzelnünk, hogy, csak azok a személyek szentek, akiket Egyházunk hivatalos eljárás során emelt oltárra. Mindenszentek ünnepén különösen azokra emlékezünk, akik neve nem a mi könyveinkbe, hanem az Élet könyvében van feljegyezve. A szentek a lelki élet, az Isten jelenlétében, vagyis az Istennel megélt élet művészei, s ebben minden keresztény példaképei. Ilyen értelembe véve lámpások ők, akik mutatják az utat Isten felé, beragyogják szeretetükkel, helytállásukkal buzdítva a mai keresők, krisztushívők mindennapjait." (Szilveszter Barát)

Mindenszentek ünnepe parancsolt egyházi ünnep, minden katolikus hívő számára kötelező a szentmisén való részvétel. A Szent Anna Plébániához tartozó templomokban a vasárnapi rend szerint tartott szentmiséken imádkoztak a hívek. A hagyományokhoz híven ezen a napon a kapuvári Szent Kereszt Temető nagykeresztjénél 14.30-kor kezdődően a temetőben nyugvó összes meghaltért közösen imádkoztak a hívek Radó Tamás plébánossal és Bernáth Krisztián káplánnal.
Plébános atyánk ünnepi szentmisét mutatott be 18 órai kezdettel, azt követően pedig halottak esti ájtatosságot tartott.

 

Imádság meghalt hívekért

Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét, akikért szent véredet kiontottad. Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen széthordja szirmaikat. Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot, és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak között részesüljenek az örök életben. Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen.

 
 
(Sík-Schütz Imádságoskönyve nyomán)
 
szöveg és délutáni képek: DukainéM.
esti képek: Vargyasné Kapuvári Erzsébet